Покана за избор на експерти за разработване на нови съвместни магистърски програми

Заявление до Ректора на Югозападен университет "Неофит Рилски" за участие в конкурса по образец на проекта

Кратко резюме по образец

Последна промяна: 2021-11-24