Фотоконкурс 2013

ФОТОИЗЛОЖБА "СРЕЩУ БЕДНОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА", 2013

FotoSreshtuBednostta

Петя Петрова - Цветни мечти, 1 награда Таня Тасева - Реалното богатство, 2 награда

FotoSreshtuBednostta2

Кирил Кирилов - Home Антон Валентинов - Душевното богатство придобито с времето срещу материалната бедност.

В 1 корпус на Югозападния университет, на 5-ия етаж, ново крило бе открита фотоизложба, в която са представени най-добрите фотографии на студентите, взели участие във фотоконкурса "Срещу бедността и безработицата". Целта на фотоконкурса бе да откликне на поставените от страните-членки на ООН Цели на хилядолетието за развитие, сред които на първо място е "Преодоляване на крайната бедност и глада". Изложбата показва естетическия поглед на техните автори към една тема, която безпокои нашето общество и търси своите решения и реални действия. Участниците демонстрират със средствата на фотографското изкуство своята социална ангажираност, изразяват своите позиции спрямо един толкова актуален обществен проблем като обедняването на населението и нарастващата безработица у нас. Със своите проникнати с въображение и патос фотографски изображения участниците във изложбата успяват да докоснат нашите чувства, да предизвикат вълнение и съпричастност.

Жури под председателството на проф. д-р Павел Милков определи следните награди: Петя Петрова - І награда "Цветни сънища", Таня Тасева - ІІ награда "Реалното богатство" и Райна Николова - ІІІ награда "Поезия на свободния дух". Останалите участници в конкурса със своите сполучливи фотографски решения също заслужено спечелиха вниманието на журито.

Намерението на доц. д-р Т. Шопова, директор на Центъра за нови медии и дигитална култура, е догодина да бъде организиран поредния студентски фотоконкурс, но посветен на "Осигуряване на устойчива околна среда", част от Целите на хилядолетието.

Фотоизложбата е организирана от Центъра за нови медии и дигитална култура при ЮЗУ "Неофит Рилски" в рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата, 2013 г..

Фотоконкурс 2011. Фотоизложба "Творчески вдъхновения в цифровата фотография. Между света на реалното и виртуалното", 2011 г.

PhotoContest2011

Във фотоконкурса взеха участие студенти от Факултета по изкуствата. Жури под председателството на проф. д-р Павел Милков отличи с награди студентите: Зорница Замфирова - Културология, Даяна Божкова - ІV курс Културология, Петя Петрова - ІІІ курс Култура и медии, Христина Георгиева - І курс Филмова и ТВ режисура, Райна Николова - ІІ курс Културология, Джемиле Стамболиева - І курс Културология. Останалите участници във фотоконкурса  със своите сполучливи фотографски решения също заслужиха вниманието  на журито. Най-добрите студентски работи, взели участие във фотоконкурса,  бяха представени в откритата в І корпус на ЮЗУ "Н. Рилски" на 27.10.2011 г. фотоизложба "Творчески вдъхновения в цифровата фотография. Между света на реалното и виртуалното". Представените във фотоизложбата снимки показват естетическия поглед на техните автори към света на реалното, така както е почувстван и интерпретиран с помощта на цифровия фотоапарат. Във фотографиите могат да се усетят противоречивите елементи на съвременната визуална култура, размиването на границите между реално и имагинерно, реално и виртуално. В тях откриваме нови пейзажи, които  напомнят виртуални светове или картини, потопени в мечти, желания и надежди. Пред нас се очертават въображаеми, фантастични и необичайни изображения, един свят, населен от магически образи, които носят специфична атмосфера, чувство и настроение. Информация за фотоизложбата е поместена на страниците на вестник "Струма"/17.11.2011.

Последна промяна: 2015-06-23