Срок за записване: от 13 октомври 2021 г. до 22 октомври 2021 г. (само в делнични дни).

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел - стая 424 на УК 1 .

Документи за записване:

  1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
  2. Квитанция за платена семестриална такса.
  3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
  4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
  5. Копие на дипломата за средно образование.
  6. Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.

 

Последна промяна: 2021-10-12