"Your treasure is where your heart is"!

Jesus

За кого е предназначен курса?

Финансовата интелигентност е част от общата интелигентност, която се използва за решаването на финансови проблеми. Тя дава възможност за по-добър контрол, а следователно и съхраняване на наличното богатство.

Курсът  е предназначен за  масова аудитория, която се нуждае от  получаването на основни познания за рационалният избор по управление семейния бюджет, вземането на  оптимални инвестиционни решения и други цели.

Анотация

Парични проблеми имат както хората с малки, така и хората със значителни доходи. Парите сами по себе си не решават финансовите проблеми. Усилената работа също така не винаги е най-правилното решение.

Необходимостта от практически познания по финансовото управление от страна на отделната личност или домакинство, за  успешни решения за управление на  бюджет, за съхраняване  и пренасяне във времето приходите си  като се вземат предвид различните финансови рискове и бъдещи събития в живота стои в основата на създаването и разработването на този курс

Теми:

Тема 1. Съществуването на парите като необходимост

Малко история.
Личното богатство. Богатството на обществото и ние.
Кръговратът на парите.  Как нарастват парите. Лихви и инфлация.
Отношението на членовете на семейството към парите.
Пари и етика

Тема 2. Какво представлява бюджета на семейството?

Бюджетът като план и как го разпределяме
Парични потоци. Входящи и изходящи парични потоци
Съставяне на бюджета. Дефицит или излишък.
Как да спестяваме всеки ден без това да ни ограничава.

Тема 3. Управление на спестяванията

"Money for rainy day" или "Бели пари за черни дни"
Видове спестявания.
Съхраняване на богатството. Капитал.
Инвестиране и цели на инвестиционния процес.
Инвестиционни  инструменти :   Валута. Лично портфолио. Лихви. Ценни метали. Недвижими имоти. Произведения на изкуството. Патенти, ноу-хау.
Инвестиции в пенсия, застраховка, здравно осигуряване

Тема 4. Пари на заем

Основни принципи
Кога , как, защо и  от кого?
Цената.  Срокът. Валутата. Обезпечението.
Бързите заеми - удобства и изненади.
Даване пари на заем - за и против.

Тема 5. Ние и държавата

Данъците  и какво плащаме с тях.
Задължителното пенсионно осигуряване - дългът на поколенията
Допълнително за здраве - за и против.
Как да планираме данъците ?

Тема 6. Етапи в управлението на личните финанси.

Основни принципи на управлението на личното богатство.
Разумното отношение към парите. Поемането на рискове.
Жизнен минимум.
Личен фалит.

7. Култура на  даряването. Благотворителност. Спонсорство

Икономика на дарителството и спонсорството.
Кому, как и защо можем да даряваме.

Лектор: Доц. Д-р  Елена Ставрова- преподавател в Стопански факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Продължителност на курса: 2 дни

Заявки за участие в курса изпращайте на е-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg или на адрес:

Югозападен университет "Неофит Рилски"
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66, за София Цветанова

Цена за един участник: 150 лв.

Участниците в курса получават сертификат.
Курсът ще се проведе при минимум 10 участника.

За допълнителна информация:

София Цветанова, Главен специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2015-11-30