Югозападният университет "Неофит Рилски" получи институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България на 20.09.2018 г. за срок от 6 години с оценка 9.30. Капацитетът на висшето училище е 19 600 студенти и докторанти.Югозападният университет "Неофит Рилски" получи институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България на 20.09.2018 г. за срок от 6 години с оценка 9.30.

Последна промяна: 2018-11-14