Ръководство

Иван Лесов

ВрИД Председател на Студентския съвет