Председател на Контролния съвет

  • Доц. д-р Емилия Патарчанова

 

Заместник-председател на Контролния съвет

  • Доц. д-р Надежда Кръстева

 

Членове на Контролния съвет

  • Доц. д-р Верка Лазарова

  • Доц. д-р Даниела Лекина

  • Радослав Николов

Последна промяна: 2020-01-10