Председател и заместник-председател на Общото събрание

 

Председател

Проф. д-р Габриела Белова

 

Заместник-председател

Проф. д.н. Марио Митов

Последна промяна: 2020-01-14