Проф. д-р Борислав Юруков
РЕКТОР
E-mail: rector@swu.bg

 

 

Помощник-ректор: Николай Тахов
тел.: +359-73-88 55 15
email: tahov@swu.bg

Административен секретар: Камелия Илиева
тел.: +359-73-88 55 01
факс: +359-73-88 55 16
email: info@swu.bg

Последна промяна: 2018-04-30