ВрИД Главен счетоводител
Миглена Маноилова
тел. +359-73-588-584

Ректорат, стая 207

 

Счетоводители
Ангелина Сотирова
Румяна Поповска
тел. +359-73-588 571
Ректорат, стая 209

Соня Стоянова

Мира Кехайова

Румяна Манова

тел. +359-73-588 563

Ректорат, стая 208

ТРЗ
Рени Давидкова
тел. +359-73-588 572
Ректорат, стая 210

Каса
Даниела Гошева
тел. +359-73-88 55 08
Ректорат, стая 206

Последна промяна: 2021-09-29