Главен юрисконсулт

Мая Бъскова
тел. +359-73-588 561
мобилен еквивалент: +359 885 966 945
e-mail: mbuskova@swu.bg
Ректорат, стая 204

Инспектор кадри

Емил Янков
Христина Ангелова
тел. +359-73-88 55 03
Ректорат, стая 211

Последна промяна: 2018-02-12