Отдел "Информационни технологии" е създаден през 1993 г. Отделът извършва:

  • Изграждане, обслужване и развиване на университетската информационна инфраструктура
  • Сервизно обслужване на ИКТ
  • Хардуерен и софтуерен одит и контрол
  • Управление на мрежовото адресно пространство
  • Изграждане на локални мрежи и междукорпусна свързаност
  • Предоставяне на ИКТ за образователни и научно-изследователски дейности
  • Организиране на закупуването на софтуер и хардуер

 

Ръководител

Николай Наумов
тел. +359-73-588 555
e-mail: nikonaum@swu.bg

 

Отделът е пряко подчинен на Ректора на ЮЗУ.

 

Служители
Николай Наумов
системен администратор - мрежи и комуникации
+359-73-588 555
e-mail: nikonaum@swu.bg
Йордан Спиров
системен администратор - техническа поддръжка
тел. +359-899-820 066
e-mail: jordan@swu.bg
Иван Ждрапански
компютърен специалист
тел.+359-73-588 555
e-mail: ivan@swu.bg
Давид Давидков
компютърен специалист
тел. +359-73-588 555
e-mail: david@swu.bg
Абдулсалих Джемал
компютърен специалист
тел. +359-73-588 555
e-mail: salih@swu.bg
Илиян Иванов
компютърен специалист
тел. +359-73-588 555
e-mail: ivanov@swu.bg

Владимир Ризов
специалист системен софтуер за бази данни
тел. +359-73-588 555
e-mail: rizov@swu.bg

Красимир Василев
компютърен специалист /зала 1115/
Служители към факултети
Бойко Христов
системен администратор
Правно-исторически факултет /УК 6/
тел. +359-73-886 996
e-mail: webadmin@law.swu.bg
Лъчезар Гогов
компютърен специалист
Стопански факултет /УК3 и УК4/
e-mail: gogov@swu.bg
Последна промяна: 2021-04-26