Отдел "Международно сътрудничество" ръководи, администрира и координира дейностите, свързани с международното сътрудничество на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Функции:

  • инициира и прилага университетската политика за международно сътрудничество;
  • търси и разпространява информация за съществуващи международни образователни и/или изследователски програми, проекти и инициативи;
  • администрира образователни и научно-образователни програми;
  • консултира преподавателите и студентите при подготовката на документите за кандидатстване в международните проекти и програми;
  • търси потенциални партньори за коопериране в рамките на международните проекти и програми;
  • осъществява връзки с образователни и научни институции;
  • администрира дейности, свързани с организиране пребиваването на чуждестранните студенти и преподаватели.

Експерт

Станислав Грозданов
Ректорат, стая 107
Тел. +359-886-627-904

Email: stanislav_grozdanov@swu.bg

Последна промяна: 2021-03-12