Началник "Капитално строителство"
инж. Петина Андреева
тел. +359-73-588 597
мобилен еквивалент: 0882 566 904
Е-mail: p.andreeva@swu.bg

Началник склад
Алексей Крекманов
тел. +359-73-588 541

Главен енергетик
Георги Ангелов
тел. +359-73-588 502

 

Домакини

Учебен корпус 1
Стефан Урдарски
тел. +359-73-588 510

Ректорат

Стефан Урдарски
тел. +359-73-588 569

Учебен корпус 2, Учебен корпус 4
Кирил Янински
тел. +359-899-820 070

Учебен корпус 6
Кирка Кьосева
тел. +359-888-550-094

Последна промяна: 2019-01-16