Дейностите по оценяването и поддържане на качеството в Югозападен университет "Неофит Рилски" се регламентират през 2004 г. Вътрешната университетска система е разработена и внедрена в съответствие с измененията в Закона за висшето образование (ДВ бр. 48 от 04.06.2004 г.) през ноември 2004 г.
e-mail: otdel_kachestvo@swu.bg

Пълномощник по качеството
Пълномощник по качеството - проф. д-р Мария Кичева
Кабинет 1440
e-mail: mkicheva@swu.bg

Специалист
Катерина Карабельова
стая 441 Учебен корпус 1

Специалист
Антоана Зашева
стая 441 Учебен корпус 1

Специалист
Мария Георгиева
стая 441 Учебен корпус 1

Последна промяна: 2021-07-21