Целта на отдела е:

  • да подпомага разработването на проекти, свързани с Европейския съюз;
  • да предоставя актуална информация на служителите на ЮЗУ "Неофит Рилски" за възможните проекти;
  • да подпомага мобилността на преподавателите на университета в други университети;
  • да дава съвети, идеи, да препоръчва на служителите на университета възможното им участие в проекти.

проф. д-р Петър Миланов - началник отдел
E-mail: milanov@swu.bg

Весела Билева - специалист
E-mail: research@swu.bg

Михаела Опълченска - специалист
E-mail: mihaela@swu.bg

Антония Донева - специалист
E-mail: adoneva@swu.bg

Павлина Шейтанска - главен експерт
E-mail: evroproekti@swu.bg


адрес: телефони:
ул."Иван Михайлов" № 66
Ректорат, стая 214
гр. Благоевград

+359-73-588 577; мобилен еквивалент: +359 882 818 577

+359-73-588 578; мобилен еквивалент: +359 882 818 578

Последна промяна: 2021-04-26