Спортнната база на ЮЗУ "Неофит Рилски" осигурява провеждането на учебни и спортни занимания и възстановителни процедури в следните направления:

 • Медико-практическо обучение на студентите от специалностите "Педагогика на обучението по физическо възпитание" и "Кинезитерапия".
 • Общофизическа подготовка и занимания със спорт по избор на студентите от други специалности.
 • Спортно-тренировъчна и състезателна дейност на представителните отбори към спортния клуб на ЮЗУ "Неофит Рилски".

1. Открита спортна база

 • лекоатлетическа писта - 130 м
 • 2 трапа за скок на дължина
 • 1 баскетболно игрище с 5 тренировъчни коша
 • 1 хандбално игрище
 • 3 волейболни игрища
 • 6 игрища за тенис на корт
 • 1 площадка за общофизическа подготовка със сектор за гимнастика
 • футболно игрище, което включва и 250 м лекоатлетическа писта и 4 сектора за хвърляне на диск и чук

Откритата спортна база е оборудвана със съблекални за студенти и преподаватели, със сервизни помещения и с бани. Около всички изброени площадки е изградена закрита канална мрежа за кабелизация и са монтирани метални стълбове за нуждите от евентуално осветление и занимания нощно време. Изградена е подземна водопроводна и канализационна мрежа за различните площадки. Всички тези открити спортни съоръжения са оградени със самостоятелни високи метални огради от пана с мрежа, което създава отлични условия за занимания на спортуващите, като същевременно са създадени и условия за пълна охрана и лесна поддръжка.

2. Покрита база

 • 4 помещения с размери 17х7 м с обща площ 476 м, които се използват за учебни занимания и тренировки по художествена гимнастика, аеробика, тенис на маса, бодибилдинг и фитнес, борба и джудо. Те са съоръжени със съблекални, бани, сервизни помещения.
 • 2 новооткрити спортни зали за фитнес и тенис на маса с обща площ 400 кв.м.
 • две зали с размер 30х12 м и 15х12 м с обща площ 540 кв.м, оборудвани с тартанова писта за бягане, скочище за висок скок, гимнастическа стена, уреди за ОФП. Използват се за учебни занимания и тренировки по лека атлетика, подвижни игри и бодибилдинг.

3. Спортен комплекс

 • спортна зала - 1500 кв. м. с 384 места за сядане, комбинирано игрално поле за баскетбол, волейбол, хандбал и тенис.
 • сауна
 • медицински кабинет
 • 5 съблекални - 2 за жени и 3 за мъже
 • Център за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията оборудван с най-модерната техника за функционални изследвания в областта на спорта и кинезитерапията В структурата на Центъра се включват следните звена:
  • Сектор за предварителен преглед на изследваните лица (лекарски филтър)
  • Сектор по антропометрия
  • Сектор по спироергометрия
  • Биохимичен сектор
  • Сектор по кинезиологична елекромиография
  • Сектор по изокинетична динамометрия
 • Лаборатория за индивидуални спортове
 • Лаборатория по спортни игри
 • Лаборатория по кинезитерапия
 • Лаборатория за адаптирана спортна дейност
 • Лаборатория за екстремални спортове
 • 9 преподавателски кабинета
Последна промяна: 2018-02-12