Югозападният университет "Неофит Рилски" е основан през 1976 г. в Благоевград. Със своята над 40-годишна история той завоюва своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа. ЮЗУ "Неофит Рилски" е сред водещите класически университети в страната.

SWU 2

Висшето училище е акредитирано с максимална оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, което е гаранция за качество на образователната услуга в 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 120 магистърски програми след завършено висше образование и 88 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления в областта на хуманитарните, техническите, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др. По този показател университетът е на първо място в страната.

Понастоящем в ЮЗУ "Неофит Рилски" се обучават над 11 500 студенти, които получават своите знания в различни направления на науката. От тях повече от 500 са чуждестранни студенти от над 20 страни по света. Приоритет за Югозападния университет е и развитието на докторантското обучение. В университета се обучават над 400 докторанти, като една трета от тях са чужденци.

Изключително атрактивна за студентите е възможността за мобилност по програма "Еразъм+". На базата на сключените договори те могат да избират да се обучават в над 100 университета от Европа. Това позволява на студентите да се обучават поне за един семестър в чужбина и да прилагат на практика придобитите знания в чуждестранни научни и образователни институции.

Структурата на университета включва 9 факултета: Правно-исторически факултет, Природо-математически факултет, Стопански факултет, Филологически факултет, Философски факултет, Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт, Факултет по педагогика, Факултет по изкуства и Технически факултет. Югозападният университет разполага със собствена библиотека, която притежава богата колекция от над 200 000 тома научна литература и достъп до различни международни бази данни.

Университетът осигурява възможност за настаняване на своите студенти и докторанти в две реновирани общежития и разполага с един студентски стол.

Висшето училище притежава една от най-модерните спортни бази в България - многофункционален закрит спортен комплекс, център за функционални изследвания, лаборатории по физиотерапия, спортно-възстановителен център, стадиони, открити спортни площадки и други.

Завършилите в Югозападния университет "Неофит Рилски" студенти се реализират успешно в различни сфери на обществения, образователния, културния и политическия живот в България и по света.

Благоевград - уникално място за живеене и обучение

Със своите два университета и два колежа градът съчетава възможностите и предимствата на големия град с кино, опера, театри, библиотеки, дискотеки и ресторанти, от една страна, и уютната атмосфера на малкия град, от друга.

Градът е разположен само на 90 км южно от столицата на България - София, на 20 км от границата с Македония и на 80 км от границата с Гърция. Това позволява бърз и лесен достъп до множество интересни дестинации - Банско, Сандански, древния Рилски манастир, Мелник, Националните паркове  "Пирин" и "Рила", Солун, Серес, Щип, Битоля и други.

BLAGOEVGRAD и BLG OBLAST