Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Комуникационна и компютърна техника и технологии" през зимен семестър на учебната 2021/2022 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

Проф. дтн

Петър Апостолов

Вторник

Сряда

17:30-18:15

13:30 - 16:15

1602

p_apostolov@swu.bg

 

Доц. д-р

Габриела Атанасова

Вторник

Сряда

8.30 - 10.15

12.30 - 14.15

1612

gatanasova@swu.bg

Доц. д-р

Николай Атанасов

Вторник

Сряда

8.30 - 10.15

12.30 - 14.15

1612

 

natanasov@swu.bg

 

Доц. д-р

Димитрина Керина

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

12.30 - 14.15

1524А

d_kerina@swu.bg

Доц. д-р

Фатима Сапунджи

Вторник

Сряда

17.30 - 19.15

17.30 - 19.15

1610

sapundzhi@swu.bg

Доц. д-р

Иван Недялков

Понеделник

 

Сряда

нечетна 11:30 - 13:30

четна 14:30 - 16:30

15:30 - 17:30

8211

i.nedqlkov@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Филип Цветанов

Понеделник

 

 

Вторник

 

Четвъртък

08.30 - 10.15 - нечетна седмица                     12.30 -13.15

08.30 - 10.15 - четна седмица

16.30 - 17.15

7202

ftsvetanov@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

 

Иво Ангелов

Сряда

Четвъртък

10.30 - 12.15

11.30 - 13.15

4702

ivo.angelov@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Емил Френски

Вторник

Сряда

14.30 - 16.15

15.30 - 17.15

4601

emil_f@swu.bg

10.

Гл. ас. д-р

Георги Георгиев

Вторник

 

Сряда

12.30 - 13.15

17.30 - 18.15

13.30 - 15.15

8211

g.georgiev@swu.bg

11.

Ас. д-р

Иван Тодорин

Вторник

Сряда

Четвъртък

Нечетна 14:30 - 16:15

Четна 13.30 - 15.15

14:30 - 16:15

1519

ivan_todorin@swu.bg

 

12.

Ас. д-р

Динко Стойков

Сряда

Петък

10.30 - 12.15

7.30 - 9.15

8207

dinkostoikov@swu.bg

 

13.

Ас.

Павел Джунев

Вторник

Сряда

12:30-14:15

15:30-17:15

1332

djunev@swu.bg

 

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Електротехника, електроника и автоматика" през зимен семестър на учебната 2021/22 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

1.

 

Проф. д.н.

Галина Чернева

Сряда

 

Петък

8.30 - 9.15

13.30 - 14.15

13.30 - 15.30

8211

gcherneva@swu.bg

2.

Доц. д-р инж.

Уляна Паскалева

Четвъртък

Петък

9.30 - 11.15

9.30 - 11.15

7205

paskaleva_6@swu.bg

3.

Проф. д.м.н.

Олег Мушкаров

Понеделник

14.30 - 16.30

1455

muskarov@swu.bg

4.

Доц. д-р

Людмила Танева

Вторник

Сряда

12.30 - 14.30

9.30 - 11.30

1550

lucy_t@swu.bg

5.

Доц. д-р

Валери Въчков

Вторник

Сряда

12.30 - 14.30

9.30 - 11.30

4701

v.vatchkov@swu.bg

 

6.

Доц. д.н.

Иван Транчев

Четвъртък

Петък

8.30 - 10.30

13.30 - 15.30

1519

trenchev@swu.bg

7.

Доц. д-р инж.

Владимир Гебов

Понеделник

Сряда

12.30 - 14.30

12.30 - 14.30

7402

askon@swu.bg

8.

Доц. д-р

Антон Стоилов

Вторник

петък

12.30 - 14.15

12.30 - 14.1

4602

antonstoilov@swu.bg

9.

Доц. д-р

Филип Баталов

Вторник

четвъртък

8.30 - 10.30

10.30 - 12.30

4602

1549

batalov@swu.bg

Х. ас. д-р

Анелия Станоева

четвъртък

12.30 - 14.30

1549

a.vasileva@swu.bg

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра

"Машиностроителна техника и технологии" през зимен  семестър на учебната 2021-22 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

1.

Проф. д-р инж.

Снежина Андонова

Вторник

Сряда

11.30 - 13.15

9.30 - 11.15

1605

1605

andonova_sn@swu.bg

2.

Доц. д-р инж.

Рая Стоянова

Четвъртък

Сряда

10.30 - 12.30

15.30 - 17.30

7304

7305

rajkach@swu.bg

3.

Доц. д-р инж.

Иван Амуджев

Четвъртък

Сряда

16.30-18.15

15.30-17.15

1611

1611

ivan1703@swu.bg

 

4.

Доц. д-р инж.

Ивелин Рахнев

Четвъртък

Петък

15.30 - 17.30

15.30 - 17.30

1601

Ivelin.Rahnev@swu.bg

5.

Гл. ас. д-р инж.

Благойка Пълева - Кадийска

Сряда

Четвъртък

15.30 - 16.15

13.30 - 16.15

8301

8301

bip_k@swu.bg

6.

Гл. Ас. д-р

Огнян Георгиев

Четвъртък

Петък

12.30 - 14.15

12.30 - 14.15

1 535

1 535

ognian_georgiev@swu.bg

7.

Гл. Ас. д-р

Йорданка Ангелова

Вторник

Сряда

14.30 - 16.15

8.30 - 10.15

7303

4303

y.angelova@ swu.bg

8.

Ас. д-р

Елена Благова

Сряда

Четвъртък

15.30 - 17.15

11.30 - 13.15

8301

8301

elenablagova@swu.bg

 

9.

Ас.

Умме Капанък

Четвъртък

Сряда

16.30 - 18.30

16.30 - 18.30

7304

7304

kapanyk@swu.bg

10.

Ас.

Васил Чобанов

Вторник

Четвъртък

8.30 - 10.30

10.30 - 12.30

7303

8209

vaskochobanov@swu.bg

Електронни адреси на преподавателите от катедра "Технологично обучение и професионално образование" през зимен семестър на учебната 2021/22 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

Проф. д-р

Сашко Плачков

Понеделник

Вторник

11.30 - 13.30

11.30 - 13.30

4301

pla4kov@swu.bg

Доц. д-р

Димитър Искрев

Вторник

Сряда

12.30 - 14.30

12.30 - 14.30

4303

iskrev@swu.bg

Доц. д-р

Диана Митова

Понеделник

Четвъртък

12.15 - 14.15

12.15 - 14.15

4305

didimitova2006@swu.bg

Доц. д-р инж.

Евдокия Петкова

Сряда

Четвъртък

17.00 - 19.00

13.00 - 15.00

4801

e.p.petkova@swu.bg

Гл. ас. д-р

Любима Зонева

Понеделник

Вторник

12.15 - 14.15

12.15 - 14.15

4305

zoneva@swu.bg

Ас. д-р

Емилия Тошева

Понеделник

Вторник

10.30 - 12.15

8.30 - 10.15

4303

emilia_tosheva@swu.bg

Гл. ас. д-р инж.

Мая Ангелова

Понеделник

Четвъртък

11.30 - 13.30

11.30 - 13.30

7204

maia_angelova@abv.bg

 

Ас. д-р инж.

Василиса Валеова

Понеделник

Сряда

11.30 - 13.30

15.30-17.30

4303

vasy_pav@abv.bg

 

Д-р

Мария Кавданска

Сряда

11.30 - 13.30

4304

kavdanska@swu.bg

10.

Доц. д-р

Акулина Стефанова

Сряда

Четвъртък

12.30 - 13.30

11.30 - 12.30

4401

akstephanoffa@swu.bg

11.

Доц. д-р

Стойчо Стефанов

Понеделник

11.30 - 13.00

4401

st.stefanov@swu.bg

Последна промяна: 2021-10-22