Секретариат

Христина Ковачева

Секретар на факултета

Учебен корпус 1, кабинет 464
Тел. + 359-73-588-531;

е-mail: pmf@swu.bg

Емилия Руньова
Технически секретар на катедра "Математика"

Учебен корпус 1, кабинет 553
Тел.: +359-73-588-557
е-mail: technical_kktt@swu.bg

Манка Стоилкова
Технически секретар на катедра "Информатика" и катедра "Физика"

Учебен корпус 1, кабинет 461
тел.: +359-73-588-532
е-mail: informatics@swu.bg
е-mail: manka@swu.bg

Антония Стоймирска

Технически секретар на катедра "Химия" и катедра "География, екология и опазване на околната среда"
Учебен корпус 2, кабинет 303, 8.00 - 12.00 ч.
Учебен корпус 4, кабинет 102, 13.00 - 17.00 ч.
е-mail: himia@swu.bg
е-mail: katedrageoos@swu.bg
Инспектори "Учебен отдел"

Искра Вагалинска
Специалности "Информатика", "Информационни системи и технологии", "География", "Екология и опазване на околната среда", и "Педагогика на обучението по география и история"

приемно време: 10.00 - 12.00 и 13.00 - 14.00 ч.
тел. +359-73-588-539  
e-mail:  iskra@swu.bg

Мила Петрова
Специалности "Физика", "Химия", "Медицинска химия", "Химия и физика", "Физика и математика" и "Математика и информатика"

приемно време: 10.00 - 12.00 и 13.00 - 14.00 ч. 
тел. +359-73-588-539
e-maiл: petrova@swu.bg
Последна промяна: 2018-01-30