Деканат

Декан

Доц. д-р Елена Каращранова
УК 1, кабинет 464
тел.: +359-73-588 531
e-mail: helen@swu.bg

 

Заместник-декан

Научно-изследователска дейност, международно сътрудничество и развитие на академичния състав

проф. дхн Марио Митов

УК 2, кабинет 308
Приемно време: понеделник, 10:30 - 12:30 ч.
e-mail: mitovmario@swu.bg

 

Заместник-декан

Образователни дейности, ECTS и акредитация

Доц. д-р Лидия Сакелариева

Приемно време: вторник, 11:30 - 13:15 ч. , кабинет 4703; сряда, 15:30 - 17:15 ч., кабинет 1460.

e-mail: sakelarieva.lidia@swu.bg