Ръководител на катедра ''Химия'':
проф. д-р Иванка Станкова
Ученен корпус 2, каб. 303
тел: 359 73 83 18 25
e-mail: ivastankova@swu.bg

Технически секретар:
Антония Стоймирска
Учебен корпус 2, каб. 303
тел: +359 73 83 18 25
е-mail: himia@swu.bg

Катедра ''Химия'' е създадена през 1987 г. към Инжинерно-педагогически факултет на ВПИ - Благоевград, а през 1995 г. преминава към новосъздадения Природо-математически факултет на ЮЗУ"Неофит Рилски" - Благоевград.

Основател и пръв ръководител на катедра " Химия" -1987-2000 г. академик Евгени Головински

Следващи ръководители на катедрата:

 • доц. д-р Митко Стоев - 2000-2004 г.
 • доц. д-р Стефан Манев - 2004-2012 г.
 • проф. д-р Иванка Станкова 2012 г. -

Основатели на катедрата:

 • чл. кор. проф. Евгени Головински
 • проф. Панайот Бончев †
 • проф. Александър Попов †
 • проф. Добри Лазаров
 • проф. Николай Тютюлков†
 • проф. Тодор Николов†
 • проф. Стоян Бодуров †
 • доц. Галин Петров
 • доц. Борислав Тошев
 • доц. Владимир Дякович†
 • доц. Михаил Недялков
 • доц. Михаил Арнаудов†
 • доц. Стефан Манев
 • доц. Любен Терзиев

ДНЕС СЪСТАВЪТ НА КАТЕДРАТА ВКЛЮЧВА:

 • един професор дн;
 • един професор, д-р;
 • четирима доценти;
 • четирима главни асистенти;
 • двама докторанти;
 • един химик;
 • двама лаборанти;
 • майстор научна апаратура;
 • технически секретар

За 30-години специалности "Химия" и "Медицинска химия" са завършили 423 специалисти, "Педагогика на обучението по химия и физика" - 132. Допълнителна професионална квалификация "Учител по Човекът и природата" са получили 42 човека. Успешно защитили докторанти - 14.

Катедра "Химия" се намира във 2-ри учебен корпус (УК 2) на ЮЗУ"Неофит Рилски"и разполага с 3 семинарни и лекционни зали, 7 лаборатории, оборудвани за научно-изследователска работа и подготовка на дипломанти и докторанти

В мултимедийния комплекс на катедрата са обособени компютърна зала, център за нови методи на обучение и учебно-изследователска лаборатория.

Линк към профил във Facebook: https://www.facebook.com/groups/228045734220731/

Последна промяна: 2021-03-09