Ръководител на катедра "Физика":

доц. д-р Ралица Станоева

учебен корпус № 1, кабинет 548

тел: 0884 905 658

e-mail: rstanoeva@swu.bg

 

 

manka

 

Технически секретар:

Манка Стоилкова

учебен корпус № 1, кабинет 461
тел:  0882 998 721
е-mail: manka@swu.bg

Последна промяна: 2021-04-12