Природо-математически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" участва в договори за международно сътрудничество със следните университети:

 • Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague), Czech Republic
 • Univerzita v Ljubljani (University of Ljubljana), Slovenia
 • Universite de Rennes, France
 • Universität Potsdam, Germany
 • West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
 • Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland
 • Universidade Nova de Lisboa, Portugal
 • Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
 • Transilvania University of Brasov, Brasov, Romania
 • Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
 • Университет "Св. св. Кирил и Методий", Скопие, Македония,

както и

 • Институт по математика и информатика - БАН
 • Национална лаборатория по компютърна вирусология - БАН
 • Рамково споразумение с Търговско-промишлена палата - Благоевград
 • DAAD Project "Center of Excellence for Applications of Mathematics" (2001-2016):

http://www2.math.uni-wuppertal.de/~heilmann/SEE/coordinators_and_partners.html

Последна промяна: 2019-02-26