Секция ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

 

Секция "ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград" на СМБ е създадена на 10.01.2005г. Мисията на секцията, стъпвайки на опита на секцията на математиците в Благоевград е да подпомага членовете от катедри "Математика", "Информатика" и учители по математика в популяризиране на достиженията в областта на математика сред млади и изявени математици. Дейността на секцията е разнообразна - провеждане на курсове, участие в конференции, доклади по покана, семинари, организиране на лектории, състезания, сказки.

Учредители на секцията са преподаватели от катедри Информатика" и "Математика" на Югозападен университет "Неофит Рилски".  Членове на секцията са 4 професори, 8 доцента, 10 асистента, 14 учители.

Председател на секцията от създаването й през 2005г. и досега е проф. д-р Иван Мирчев.

Сред по-значимите прояви, на които секцията през годините си на съществуване е организатор и домакин, са:

 • Конференции FMNS
 • ХХХV Пролетна конференция на СМБ, Боровец - 2006г.;
 • "Дни на математиката" - април 2006;
 • Съботна лектория "Сказки по математика" - 2007г.
 • Национална студентска олимпиада по математика - юни 2008г.
 • XXXX Пролетна конференция на СМБ, Боровец - 2011г.;
 • Математическо състезание "Тодор Чимев", съвместно с ПМГ;Съорганизатори на ІІІ конференция по математическа лингвистика;
 • Съорганизатори на ВТОРОТО и ТРЕТОТО НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
 • Съорганизатор на областния кръг на Национално състезание по Информационни технологии за ученици в начална училищна възраст IT - "ЗНАЙКО".
 • Съюзът организира школи и състезания за работа с надарени ученици и студенти.
 • Разкри филиал на Математическия институт в Благоевград

Членове на Съюза участват и спечелиха финасиране по много национални и международни проекти. Като пример ще посочим само някои:

 • Разширяване на дейността на математиците в Европейската програма COST за сътрудничество в областта на науката и технологиите (реално участие в проекти, спечелили финансиране по тази програма).
 • Разширяване на регионалното сътрудничество със съседните страни - Гърция, Сърбия, Македония по програмата INTERREG.
Последна промяна: 2012-11-28