Уважаеми студенти, за административни въпроси можете да се обърнете към инспекторите в Учебен отдел на съответния факултет

Информация относно административни въпроси можете да получите от понеделник до петък, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 14:00 ч.

Факултет по педагогика
Инспектори Телефон за контакт E-mail
Розалина Янинска 0882998745 rosalina@swu.bg
Катерина Полимерова
0884230571
katerina@swu.bg
Таня Господинова 0888550191 kitanova@swu.bg
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"
Инспектори Телефон за контакт E-mail
Аделина Стефанова 0887614822 adelina@swu.bg
Галина Янакиева 0882566930 g_yanakieva@swu.bg
Философски факултет
Инспектори Телефон за контакт E-mail
Виктория Начева 0882998749 na4eva@swu.bg
Силвия Тодорова 0882998702 stodorova@swu.bg
Правно-исторически факултет
Инспектори Телефон за контакт E-mail
Антоанела Ванева 0893459228 vaneva@law.swu.bg
Таня Тодорова 0888566939 todorova@law.swu.bg
Валя Гатовска
0882566934 v.gatovska@law.swu.bg
Ива Мездричка 0882998722 mezdrichka@swu.bg
Природо-математически факултет
Инспектори Телефон за контакт E-mail
Искра Вагалинска 0882998719 iskra@swu.bg
Мила Петрова 0882998720 petrova@swu.bg
Факултет по изкуствата
Инспектори Телефон за контакт E-mail
Лили Оркова 0882998710 liliorkova@swu.bg
Филологически факултет
Инспектори Телефон за контакт E-mail
Вася Бачева 0888550758 ba4eva@swu.bg
Стопански факултет
Инспектори Телефон за контакт E-mail
Мария Хаджиева 0882566893 hadjieva@swu.bg
Лили Крекманова 0882566890 krekmanova@swu.bg
Соня Златева 0882566935 zlateva@swu.bg
Технически факултет
Инспектори Телефон за контакт E-mail
Елена Гебова 0882998743 gebova@swu.bg
Мила Петрова 0882998720 petrova@swu.bg
Последна промяна: 2021-07-19