Държавни институции

 • Анна Колова (С) - началник в Център за професионално обучение в Международен банков институт
 • Антон Марков - Министерство на външните работи
 • Величко Бучков (КТТ) - Министерство на отбраната, Регионална служба "Военна полиция"-София
 • В. Драчева - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 • Вихра Търнаджийска - експерт в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 • Владимир Зиновиев, д-р, (ПИФ - президент за България на Европейски консултантски съюз (от 2008 г. , E.C.U. - European Consultans Unit)
 • Георги Петров -  Дипломатически институт
 • Георги Стоев - Министерство на финансите
 • Давид Станиславов (С) - Министерство на труда и социалната политика, стажант по програма "Старт на кариерата"
 • Делян Пеевски (ПИФ) - зам.-министър на държавната политика при бедствия и аварии в правителството на Сергей Станишев (от 2005 г. до 2007 г.)
 • Ели Асенова Канева (ПИФ) - главен експерт в дирекция "Информационно общество и информационни технологии", Министерство на транспорта и съобщенията (1998 г. до 2012 г.)
 • Емилия Янева - директор "Финанси и управление на собствеността" в Министерство на земеделието и горите (2012 г.)
 • Жени Желева (МО) - Дипломатически институт към Външно министерство
 • Илиана Ал.Димитрова (С) - младши експерт в Министерство на труда и социалната политика
 • Йорданка Айкова - Министерски съвет
 • Калин Ангелов Каменов (ПИФ) - зам. председател на Държавна агенция за закрила на детето (от 06.2010 г.до 2011 г.), Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване", от 2012 г. - председател на Агенцията;
 • Калин Захариев (ПИФ) - експерт към политическия кабинет на зам.министър-председателя и министър на финансите, Министерски съвет на Република България (от м. 09.2009 г. до 2012 г.)
 • Константин Димитров (ПИФ) - Министерство на образованието, младежта и науката
 • Красимир Маринов - експерт в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 • Лиляна Драгиева (ПИФ) - директор на Главен инспекторат към Министерски съвет (от 2000 г. до2012 г.)
 • Мария Дивизиева (ПИФ) - зам.-министър на държавната администрация и административна реформа (от 2005 г. до 2010 г.), управляващ директор на Експат Груп ЕООД (2011 г.), парламентарен секретар в Министерство на транспорта и съобщенията (от 2003 г. до 2005 г.), Министерство на икономиката (от 2001 г. до 2003 г.)
 • Мария Любенова (ПИФ, СФ) - Национална агенция по заетостта гр.София, началник отдел "Връзки с обществеността и протокол" (от 2010 г. до 2012 г.)
 • Милети Орешарски (ПИФ) -директор на Софийски и Бобовдолски затвор
 • Мирчо Иванов - Министерство на външните работи
 • Михаил Балабанов (Фл.Ф) - зам.-министър на младежта и спорта, експертен сътрудник към Политическия кабинет в Министерство на регионалното развитие и благоустройство;  Председател на младежката партия в БСП (2005-2009)
 • Орлин Илиев (И) - Държавен архив Кюстендил
 • Петя Борисова - Министерство на външните работи
 • Радослав Сабинов Ревански (ПИФ) - член на ЦОС, ресор "Устав и програмни документи"
 • Ралица Ангелова (ПА) - МДААР
 • Сабрие Сапунджиева (ПИФ) - съветник в кабинета на президента Георги Първанов (от 2002 г. до 2005 г.), зам.-министър на правосъдието (от 2005 г. до 2009 г.)
 • Ст. н. с. ІІ ст. Румен Сребрянов (БФ) - преподавател в БАН
 • Стойчо Кацаров (ПИФ) - зам.-министър на здравеопазването (от април 1999 г. до 2001 г.)
 • Цветелина Маркова (АФ) - сътрудник в щаба на евродепутат
 • Цветослава Иванова - Държавен фонд "Земеделие"
 • Асен Балабанов - Министерство на околната среда и водите, финансов експерт
 • Костадин Николов - Държавен архив Кюстендил
 • Емил Петров - Държавен архив Благоевград
 • Людмил Малинов (ПИФ) - Агенция "Митници", Кюстендил
 • Георги Манолов (ПИФ) - Юрист в Агенция за защита на конкуренцията
 • Кирил Карликов (ПИФ) - Oфицер в МВР-Благоевград
 • Росен Паунков (ПИФ) - Държавен архив, Перник
 • Андон Божков (ПИФ)  - Заместник-директор по административно-стопанска дейност в СУ "Св.Св.Кирил и Методий"-гр.Стрелча

Неправителствени организации:

 • Анна Муховска (С) - фондация "Фонд за превенция на престъпността - ИГА", гр. Пазарджик
 • Васил Чолаков (ФП) - председател на КНСБ, зам директор на ІІІ ОУ"Д. Талев"Благоевград
 • Влати Арнаутовски (П) - Сдружение на младите психолози
 • Евгения Лазарова (П) - международен секретар на Сдружението на младите психолози в България "4-ти април"
 • Емил Бузов, доц. д-р, (ФП) - изпълнителен директор, Фондация Програма "Стъпка по Стъпка"
 • Костадинка Тодорова (АФ) - Международна инициатива за сътрудничество
 • Мария Божидарова Михайлова (ПА) - правен експерт в синдикат, гр. Благоевград
 • Михаела Станулова (АФ) - АЕСЕК в Лондон
 • Янка Такева (ФП) - председател на Синдиката на българските учители (от 1994 г. до 2012 г.), председател на Националната комисия за работа с жените, младежите, децата и семействата към КНСБ (1995 г.) и член на Изпълнителния комитет на КНСБ (1994), преподавател по "Управление на човешките ресурси" в Московски държавен университет (от 2005 г.)

Областна администрация:

 • Анна Цветкова (ФП, ПУП) - гл. секретар на Областна дирекция "Земеделие" гр.Перник (от 2010 г. до 2012 г.)
 • Антония Иванова Наплатанова (СК) - работи в областта на общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище; инспектор по приходите в НАП-офис Пазарджик
 • Ася Сашова Велкова - директор АПОФУС "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността", Областна администрация Благоевград
 • Бисер Николов Михайлов (ПИФ) - зам.-областен управител на Благоевград (от 2009 г.до 2012г.)
 • Валери Смиленов (ФП) - областен управител на Благоевград (от м.08.2009 г. до 2011 г.)
 • Веселин Черкезов, д-р - областен управител на Смолян, кмет на Доспат, председател на Управителния съвет на "Златни пясъци", бивш депутат
 • Владимир Димитров(ПИФ) - областен управител на Благоевград, Висш съдебен съвет
 • Галя Георгиева (ПИФ) - Национална следствена служба
 • Димитринка Замфирова Каменова - зам.-областен управител на Монтана (от 2009 г. до 2012 г.), кмет на Берковица; общ. съветник в Общински съвет гр. Берковица (от 2003 г. до 2007 г.),  завършва специалност "Икономика на соц.култ. сфера"
 • Дияна Благоева Атанасова (ПИФ) - гл. секретар, юрист към дирекция "Местни данъци и такси" в Областна администрация Благоевград
 • Елка Станчева (ПМФ) - зам.-областен управител на област Търговище, ресор "Регионално развитие и туризъм"(2009г. - 2011г.)
 • Емил Тодоров - юрист в Областна администрация Благоевград
 • Загорка Иванова, д-р - юрист в Областна служба по земеделие и гори
 • Костадин Георгиев (ПА) - главен експерт в Областна администрация Благоевград, Дирекция "Регионално развитие"
 • Найден Христов Найденов (СФ) - зам.-областен управител на област, с административен център гр. Пловдив (от 2005 г. до 2007 г.), кмет на Община Карлово (от 2007 г. до 2012 г.)
 • Николай Куколев (ПИФ) - зам.-областен управител на Благоевград
 • Огнян Китов (ИСКС) - Национална служба за растителна защита към МЗХ
 • Петър Цветанов Петров (ПА) - Държавна администрация; Агенция по заетостта; регионален експерт на ГД Европейски фондове и международни проекти за област Видин
 • Стефан Новоселски (ПА) - ст.експерт в Областна администрация
 • Тодор Карабельов (П, СД ) - Областна администрация гр.Благоевград, Агенция "Митници"
 • Христо Арабаджиев (ПИФ) - експерт в Областна администрация Благоевград
 • Христо Арабаджиев (СУ) - дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавен контрол", Обл. администрация Благоевград
 • Цветелина Бориславова Теофилова (ФП) - Заместник.-областен управител на област Враца (от м.09.2009 г. до2011 г.)

Общинска администрация:

 • Айшура Дуракова - KPMG, клон България
 • Александър Балев - директор на Социално подпомагане - Благоевград
 • Андон Симонски (Ф) - директор на български пощи - Регион Благоевград
 • Андрей Новаков - експерт в Общинска администрация Благоевград
 • Ани Стоилова, д-р - юрист на Митница Благоевград
 • Анна Борисова Тодорова (НУП) - оценител на европейски проекти, главен експерт, поличически ПР
 • Анна Колова (С) - началник в Център за професионално обучение в Международен банков институт
 • Антон Аспарухов Цифудин (Пс.) - психолог, Ресурсен център, гр. Монтана
 • Антон Билев, д-р - общопрактикуващ лекар, директор на дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Благоевград ( 2006-2010)
 • Ася Бояджиева (СФ) - директор на ПГИ "Ив. Илиев" - Благоевград
 • Бойко Дункин (ФП) - зам.-директор на РДВР - Благоевград (2010-2011)
 • Валентин Чиликов - кмет на Община Струмяни (до2011 г.)
 • Валентина Спасова - главен юрист в общинска администрация, Благоевград
 • Валери Миленков (ФП) - общински съветник, Община Благоевград
 • Васил Сименов Бабалев (ПИФ) - зам.-кмет по строителството и сигурността, Столична община (от 2004 г. до 2012 г.)
 • Василка Шаламанова - председател на Административен съд - Благоевград
 • Венета Кирилова Балабанова (ППДУ) - кмет на. с. Белчин, община Самоков
 • Венета Кирилова Младенова (СФ) - директор на Дирекция "Финанси, бюджет, счетоводство и местни приходи" в Община Сандански (от 1999 г. до 2012 г.)
 • Вера Костадинова (Пол.) - Администрация и управление, експертен персонал, с ръководни функции
 • Веромир Спасов Миланов (ПИФ) - зам.-кмет на Борован
 • Весела Черварова - служител в администрацията на Община Благоевград
 • Веселина Златкова (Ф) - експерт "Човешки ресурси" в Районна Прокуратура - Благоевград
 • Виктор Янев - зам.-кмет на община Кюстендил
 • Владимир Кръстев Москов (ФП) - кмет на Община Гоце Делчев (от 1995 г. до 2012 г., пети мандат)
 • Георги Георгиев (СФ) - зам.-кмет на Община Кресна (от 2007 г. до 2012 г.)
 • Георги Давидков Кабзималски (ФП) - кмет на Община Рила (от 2003 г. до 2012 г.)
 • Георги Илиев - зам.-председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Георги Мадолев - прокурор в Районна прокуратура Благоевград
 • Георги Пепеланов - зам.-кмет на Чепеларе
 • Гинка Стоянова Станчева (ММ ) - ТД на НАП
 • Даниела Владимирова Савеклиева (СФ) - председател на Общински съвет - Благоевград
 • Деана Доралийска - гл. експерт в Община Карлово
 • Детелин Радославов Василев (ПМФ) - кмет на Община Пордим (от 1999 г. до 2011 г.)
 • Джамал Реджеп Асанов (ДА) - кмет на Община Борино (два мандата)
 • Димитрина Николова (АФ) - зам.-кмет по образованието в Община Струмяни
 • Димитър Капитанов - кмет на с. Коларово
 • Д-р Пламена Йорданова - Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Евгения Димитрова (АФ) - директор "Опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа", технически надзор в Балканфарма, гр. Дупница
 • Екатерина Даракчиева - прокурор в Районна прокуратура Благоевград
 • Екатерина Николова - председател на Окръжен съд Благоевград (от м. 11.2010 г. до 2012 г.)
 • Злата Сотирава - юрист и общински съветник в Благоевград
 • Иван Илиев Йорданов (П) - председател на Районен съд - Крумовград (от 1999 г. до 2012 г.)
 • Илияна Василева Георгиева (П) - юрисконсулт в Общинска администрация, Община Гоце Делчев
 • Ирена Петрова Викентиева (ПУПЧЕ) - Община Бобов дол, отдел Екология
 • Йордан Раденков (ПИФ) - съдия по вписванията в Софийски районен съд
 • Йорданка Серафимова (С) - Софийски районен съд
 • Йорданка Стойчева - юрист и общински съветник в Благоевград
 • Костадин Шумантов - бивш директор на Дирекция "Финанси и бюджет", Община Благоевград, бивш главен секретар на Агенцията за обществени поръчки
 • Красимир Вълов Кунчев (ФП) - кмет на общ. Костинброд (от 2004 г. до 2012 г.)
 • Красимир Михайлов - директор на МБАЛ Благоевград
 • Крум Маринов - кмет на Община Бобов дол (от 2008г.до 2012г.)
 • Лилия Чонева (СУ) - Дирекция "Европейска интеграция" към Община Благоевград
 • Люба Спасова (С) - докторант в Институт по социология при БАН
 • Любомир Станишев (ФП) - директор на Дирекция "Образование и хуманитарни дейности" в община Благоевград (2012 г.)
 • Людмила Кехайова - прокурор - Окръжен съд Благоевград
 • Магдалена Рахова (НУП) - секретар на Общински съвет по наркотични вещества и работа с младежката структура по превенция на наркоманиите - гр. Банско
 • Марио Биков (ПИФ) - общински съветник, гр. Благоевград (до 2011 г.)
 • Мария Карагьозова (П) - председател на Районен съд гр. Гоце Делчев
 • Мария Маринова Чинкова - (ФП) - зам.-кмет по хуманитарните дейности в Община Сандански (от 2007 г. до 2011 г.)
 • Мая Христова - зам.-директор НЗОК - Благоевград
 • Милор Петров Михайлов (ФП, ПИФ) - зам.-кмет  по Екология и земеползване, Столична община (от 2003 г.до 2012 г.)
 • Михаил Бащавелов - Агенция по храните
 • Нели Стоянова(СФ, И) - кмет на Община Мездра
 • Орлин Иванов Алексиев (ПИФ) - председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет, район" Студентски", Софийска община
 • Орхидея Андонова - прокурор в Районна прокуратура Благоевград
 • Павлин Фильовски (ПИФ) - административен директор на ОД "Земеделие", гр. Плевен
 • Панайот Василев Рейзи (ПИФ) - кмет на Община Созопол (от 2007 г. до 2011 г.), председател на Общински съвет (от 2003 г. до 2007 г.)
 • Петър Христов Атанасов (ПИФ) - общински съветник, зам.-председател на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба в Софийска община
 • Петя Петрова - омбудсман, Община Благоевград
 • Радослав Тасков - общински съветник, гр. Благоевград, бивш председател на Общински съвет Благоевград, собственик на "Винпром Тасков"
 • Райна Гундева - прокурор в Районна прокуратура Благоевград
 • Росен Иванов - кмет на с. Горно Абланова, Русенска област
 • Румяна Златкова Костова (П) - младши експерт в Дирекция "АПОФУС" при Областна администрация - Благоевград
 • Румяна Иванова - прокурор в Районна прокуратура Благоевград
 • Сашо Ангелов - началник на РДВР Благоевград
 • Славчо Стоянов Стаменов (ПУП) - директор на Художествена галерия, гр. Видин
 • Соня Стоянова Дончева (ПМФ) - кмет на Община Драгоман (от 2007 г. до 2011 г.)
 • Соня Тъпанкова (СК, И) - общинска администрация Гърмен - младши експерт "Програми на Европейския съюз"
 • София Янчева - гл. секретар на Община Благоевград
 • Станислав Антонов Николов (СФ) - кмет на Община Трън (от 2007 г. до 2011 г.)
 • Станислава Арабаджиева - прокурор в Районна прокуратура, Благоевград
 • Стефан Титков Иванов (ПИФ) - общински съветник в СОС, член на Националния съвет на СДС, председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност в Софийска община
 • Теодор Тошев - юрист на Общински съвет Благоевград
 • Тодор Гюров (ПИФ) - юрисконсулт на НОИ, гр. София
 • Тодор Тодоров (СП) - директор на сектор "Криминална психология" към Института по психология на МВР
 • Христо Русков (СФ, ПИФ) - началник отдел "Контрол по търговията и обществен ред" в Община Асеновград (от 2000 г. до 2012 г.)
 • Цветанка Иванова-Бошова (ПЛ) - зам.-директор в ЕГ, гр. Благоевград
 • Цецка Гогова - прокурор в Районна прокуратура Благоевград
 • Шабан Даракчи (С) - докторант в Институт по социология при БАН
 • Анелия Ангелова -  началник отдел "Закрила на детето" , Дирекция "Социално подпомагане" - Бобошево, област Кюстендил
 • Рилка Драганова Петрова - главен експерт в Държавен архив - Кюстендил към Държавна агенция "Архиви".
 • Емилия Александрова Иванова - държавен експерт, отдел "Административна и регионална координация", Администрация на Министерския съвет
 • Цветелина Бориславова Теофилова - Заместник-областен управител на област Враца

Бизнес:

 • Аделина Тошкова - България ЕЪР
 • Ани Стоилова - Централно управление на МКБ Юнионбанк
 • Антоанета Варадинова - управител на застрахователна компания, гр. Дупница
 • Антоанета Красимирова Радева (С) - директор на Дирекция "Продажби и обслужване на клиенти" в голяма охранителна компания
 • Боян Стоянов (АФ) - мениджър на Голф академия към "Пирин Голф и Холидез клуб"
 • Ваня Алексова (СУ) - кредитен инспектор в Банка"Пиреос" България АД, клон Благоевград
 • Васил Миладинов (ПИФ) - бизнесмен, общински съветник (два мандата) в Благоевград
 • Велимира Ковачева (ПИФ) - изпълнителен директор на строителна фирма Линднер България Иван Костов - управител и собственик на фирма "Чиликов", с. Коларово
 • Венцислав Дуев (ФОЗС) - управител на фирма "Слава-7", гр. Благоевград
 • Георги Първанов - директор на "Консултим", гр. София
 • Георги Цилев (Ф) - "Браво"АД, директор "Връзки с инвеститорите"
 • Гергана Младенова (ПЛ) - управител на фирма с външнотърговска дейност
 • Даниела Митева (С) - мениджър бизнес и развитие за Централна и Източна Европа, в областта на биотехнологиите и фармацията
 • Димитър Байкушев - строителен предприемач
 • Димитър Димитров - управител на туристическа компания, гр. Варна
 • Здравка Чимева (Т) - Фирма "Алфатур" - Благоевград
 • Ивайло Атанасов (СФ) - директор на Алианц Банк България АД гр. Благоевград
 • Иванка Терзийска (СУ) - управител на финансово-счетоводна къща в гр. Дупница, ликвидатор, член на борда на директорите
 • Йордан Стаменов - Хюлет Пакард
 • Кирил Ковачев - Хюлет Пакард
 • Кристина Янева (С) - аналитик в Застрахователна компания Дженерали
 • Лилия Бояджиева - Българска търговско промишлена палата
 • Николай Светославов Николов (ПИФ) - собственик на "Термотрейд" ЕООД , зам.-председател на ДСБ - район "Сердика", София
 • Прокоп Павлов (ФП) - директор на Частни немски училища "Ерих Кестнер", гр. София
 • Ралица Иванова (ФФ) - управител и собственик на рекламна агенция
 • Румен Проданов (Ф) - управител на Емпорики Банк ЕАД - клон Благоевград
 • Станислав Терзийски (СУ) - данъчен инспектор
 • Стоил Атанасов Иванов (СФ) - управител на ЕТ "Елси" - производство и монтаж на алуминиева дограма; кмет на гр. Кричим (от1991 г. до 1995 г.)

Спорт:

 • Ивет Лалова (ПИФ) - спринтьор, европейски шампион в зала на 200 м.
 • Кирил Витанов - председател на Българската асоциация по бейзбол
 • Райко Тасков (Т) - работи в професионален спортен отбор Barcelona, Spain (1999)

Политика:

 • Айрет Гюрова (ПИФ) - Централа на ДПС, гр. София
 • Ангел Георгиев Даскалов (ПМФ) - народен представител в 41-во НС (от 2009 г. до 2012 г.)
 • Владимир Зиновиев, д-р (ПИФ) - учредител и зам.-председател на Единна народна партия, ресор"Външна политика"
 • Гергана Тодорова Тодорова (П) - член на ДСБ, район "Триадица"
 • Давид Сукалински (ФФ, ПИФ) - зам.-председател на СДС, кандидат за евродепутат (2009 г.)
 • Димитър Урдев - областен координатор на ЗС "Александър Стамболийски" и член на националното ръководство на партията, общински съветник, строителен предприемач, собственик на Югозападна телевизия "ОКО"
 • Емил Кабаиванов (СУ) - председател на общинска структура на СДС (2011 г.), кмет на община Карлово (oт 2003 г. до 2007 г. ), председател на ОбС Карлово (от 2003 г.)
 • Илия Янков Илиев (ПА, П) - председател и основател на ПП "ДРОМ" (2002 г.), общински съветник в Столичен общински съвет (2007 г.), председател на Постоянната комисия по демографска политика и превенция на социалните рискове
 • Ирена Любенова Соколова (ФФ) - народен представител в 41-во НС (от 2009 г. до 2012 г.)
 • Николай Кисьов - депутат от БББ, гр. Казанлък
 • Николай Св. Николов (П) - зам.-председател на ДСБ
 • Росица Китанова (П) - технически сътрудник в ПП "ГЕРБ"
 • Светозар Славчев (ПИФ) - заместник-председател на Общински съвет на БСП в Първомай
 • Стойчо Кацаров (П) - народен представител в 38-мо Народно събрание

Медии:

 • Александър Чобанов (БФ) - БНТ, член на сценарния екип на бълг. телевизионен филм "Под прикритие"
 • Ана-Мария Пеева (П) - асистент-психолог в телевизионно предаване "Любовни квартири", водещ на предаването "Между 10 и 2" по радио "Витоша", психолог в екипа на "Сървайвър"
 • Антония Микова (Л) - редактор в списание, отдел "Чужди новини"
 • Бисер Атанасов Босилин (ФТО) - отговорен оператор в БТВ Медия Груп
 • Бойко Станков (ФТО) - специалист визуални ефекти със специализации в USA, гр.Бостън; Институт по кинематография гр.Лондон United Kingdom
 • Борис Николов (ВО) - спортен редактор в ТВ "ДАРТС"
 • Васко Лазаров - певец, ВВД "Руйчев", телевизия "Родина"
 • Елза Георгиева Тодорова (Ф) - редактор на информационния сайт DarikNews.bg
 • Димитър Джаджаров (К) - отговорен редактор на "Екип новини" - Радио Благоевград
 • Д-р Гергана Йорданова (К) - главен експерт в отдел"Култура", Община Перник
 • Елена Михова (ФФ) - изпълнителен директор на Югозападна телевизия "ОКО"
 • Елеонора Лулева (С) - гл. редактор , в. "Наблюдател", гр. Кюстендил
 • Елеонора Тропанкова (Ж) - журналист в РТЦ - Благоевград
 • Елисавета Каменичка - директор на Радио Благоевград
 • Ивайло Велков (СФ) - журналист във в."Стандарт"
 • Ивайло Иванов (БНХ) - гл. художествен хореограф на ансамбъл "Филип Кутев"- София
 • Ивайло Минков Стоянов (ФТО) - TV-оператор в БНТ, гр. Силистра
 • Ивайло Спасов (ПИФ) - Радио Пловдив
 • Иванка Иванова (Ж) - журналист в Югозападна телевизия "ОКО", Благоевград
 • Иво Михайлов - Работи към СЕМ за канал "Пирин", Благоевград
 • Ирина Жерева - Велкова - гл. редактор в РИА "СТУАРТ", към БТВ Media Group
 • Йордан Йорданов Георгиев (БО) - спортен редактор в "РИНГ" ТВ
 • Йорданка Варджийска (АМ) - певица
 • Йорданка Недялкова (СФ) - Журналист в Югозападна телевизия "ОКО"
 • Константин Стефанов Цонев (ФТО) - Студио "Орфей"
 • Лъчезар Ораков (ФТО) - TV оператор в БНТ
 • Любомир Стоянов Вучков (ФТО) - отговорен оператор на предаванията "У нас", "Спортен свят", "Кино нова"
 • Людмила Кр. Божинова (ФП)- БНР - Благоевград
 • Маргарита Енчева (ФП) - hл. редактор и собственик на в. "Хроника", гр. Гоце Делчев
 • Марина Евгениева (Ф) - журналист в БТВ
 • Мария Дончева Иванова (ФТМ) - монтажист в "Нова Телевизия"
 • Милена Михалкова (ПИИ) - Регионален исторически музей гр.Благоевград, реставратор
 • Николай Костов (ФТО) - оператор в ТВ "ОКО"
 • Николай Радостинов Чомаков (ФТО) - отговорен оператор на "Здравей България", "Честно казано", "Пуканки", "На кафе", "Почти полунощ е", "Survivor", "Шоуто на Слави", "Комиците", "Нека говорят", "Модерно", "Треска за злато", "Код криминално", "Music idol", "Deansing stars"
 • Поля Станчева (ПИФ) - Българско национално радио, бивш директор
 • Радослава Златкова Божилова (ПЛ) - говорител новини, София
 • Ралица Анастасова (Ж) - бивш журналист във  в."Струма",  работи в сайта Е-79
 • Росица Ангелова (Ж) - журналист в Канал І, Българска национална телевизия
 • Росица Баладжанова - работи в ТВ "ОКО"
 • Румян Занев (БНХ) - главен художествен хореограф на "Капански ансамбъл" - Разград
 • Светлана Василева (Ж) - журналист във в. «Труд», ПР на ПП ГЕРБ
 • Севда Дюкянджи (ПИФ) - Българска национална телевизия
 • Снежина Цветанова (Ж) -журналист в  Радио-телевизионен център Благоевград
 • Станислав Йорданов Стоянов (ФТО) - Нова ТВ, БТВ - отдел "Продукция", "NO FRAME MEDIA"
 • Станислава Костадинова (АФ) - редактор в издателство "Просвета", преводач във фирмата на Марияна Хил
 • Тома Вашаров (ФТР ) - сценарист и режисьор в игралното и късометражно кино
 • Феодор Сургов (ФТО) - оператор в РТВЦ "Пирин" към БНТ, гр. Благоевград
 • Хасан Шекиров - novsport.bg,  agencia.bg
 • Христина Маркова - певица и художник
 • Христо Петков Калоферов (ФТО) - продуцент и водещ на новини в Нова ТВ

Алумни в чужбина:

 • Агнеса Терзийска (ПЛ) - преподавател в Асоциация на Канадските колежи, Project Officer, Canadian Partnerships, Association of Canadian Community Colleges   (ACCC) - Ottawa, Canada
 • Анка Жекова (ФП) - директор и основател  на българското училище"Св. Св. Кирил и Методий", гр. Лисабон
 • Антоанета Тюлекова (АФ) - Генерална дирекция "Устни преводи", Брюксел
 • Борислав Емилов Славчов (П) - председател на сдружението на младите психолози в България "4-ти април". От 2007 г. е председател на Национална асоциация към Европейската федерация на студентските психологически асоциации, със седалище Брюксел
 • Боряна Вуковска (АФ) - гр. Тронтхайн, Норвегия
 • Виктория Палатиду (ФОЗС) - логопедичен център в гр.Серес, Гърция;член на IALP
 • Владислава Димитрова (ПЛ) - преводач в Брюксел в европейските структури
 • Вяра Истраткова (АФ) - гр.Трьомсо, Норвегия
 • Димитър Бело, д-р (БФ) - преподавател в Университета в гр.Тирана, Албания
 • Елена Якимовска - референт - Република Македония
 • Иванина Патуали - директор на център "Екфразис" в Атина, Гърция, член на IALP
 • Иванка Кр. Петрова (КТТ) - продължава обучението си в Texas Tech University - САЩ
 • Илиана Барусова - Дубайу  катарски авиолинии
 • Илинка Цекова (АФ) - преподавател по английски език в гр. Кавадарци, Република Македония
 • Ирина Бабанова (ПЛ) - преподавател по английски език в Япония
 • Йенс Клюше (БНХ) - главен хореограф - "Танци на балканските народи" - Франкфурт
 • Кремена Пухлева (ПЛ) - преподавател по английски език в Канада
 • Лина Кърг (ФП) - президент на в."България" в Чикаго
 • Людмила Иванова - работи в посолството на Република България в САЩ - Вашингтон
 • Мариан Иванов - супервайзер в САЩ
 • Мариана Борисова - European Parliament, Cabinet of the President
 • Мариана Гоцева (АФ) - CELTA, Лондон, Великобритания
 • Мария Айтовска (АЕ) - преподавател по английски език в гр.Виница, Република Македония
 • Мария Александар Настева (Л) - логопед в здравен дом, гр. Струмица, Република Македония
 • Мария Стаменкова - работи в Радио Сидни, Австралия
 • Мария Теодосиева (П) - Главна Прокуратура в Европейския съд
 • Миранда Беджети - преподавател в Университета в гр. Тетово
 • Мохамед Салех Обади - доцент в Йемен
 • Наско Илиев (Ф, Т) - работи в Musashi Martial Arts Academi, Doha Qatar
 • Николай Папучиев (ФФ) - преподавател в университет "Мария Кюри-Склодовска", гр. Люблин, Полша и Софийски университет "Климент Охридски"
 • Павел Стойнев (БНХ) - треньор на немска танцова федерация - Франкфурт
 • Панайотис Евангелос Танос (ФОЗС) - собственик на Логопедичен център в гр. Каламата, Гърция
 • Панайотис Константинос Спарангис (ФОЗС) - доктор по логопедия в Логопедичен център-гр. Каламата, Гърция
 • Петър Цонев, гл. ас. д-р, (БФ) - преподавател в Тракийски университет гр.Одрин, Турция
 • Райко Тасков (Т) - работи в професионален спортен отбор Barcelona, Spain (1999)
 • Райна Диамандиева (ПЛ) - член на съюза на преводачите на Република Гърция
 • Росина Карастоянова (ПЛ) - преводач в Брюксел в европейските структури
 • Силвия Сименова (ФФ) - преподавател в Roosevelt University Chicago, Illinois
 • София Палазова (БФ) - преподавател в университета в Аделаида, Австралия
 • Спаска Митрова (АФ) - консултант на евродепутат в Брюксел
 • Станимира Желева Иванова (ПЛ) - учител във Frederick County Nead Start - Maryland, USA
 • Стефан Исаков (ФФ) - магистър в Технически университет CCNA
 • Таня Владимирова (ФФ) - посолство на Република България в Атина
 • Уалит Сюлейман Гази (ПОТТ) - преподавател в Йемен
 • Цветелина Петкова (ФФ) - магистър в едногодишна програма в UQAM в Монреал, специалност "Имиграция и междуетнически отношения"
 • Eлка Ерменкова - съдия в Косово
 • Зоран Алексов - кмет на гр. Щип, Република Македония
 • Костадин Ванков - Global Panel Operations Leader and NOL Panel Leader at The Nielsen Company, Великобритания
 • Карамфилка Мартин (Желязкова) - cъдебен финансов експерт и експерт-счетоводител в Лондон,  Великобритания
 • Анелия Лалова - учител по математика в Лондон, Великобритания
 • Бойко Гюров - преподавател в катедра Математика на University of Arkansas-Fort Smith, САЩ
 • Благой Цонев - Министерство на външните работи; Работи в Република Македония
 • Яна Стоилова -  преподавател по английски език в детска градина и частна школа в Хуаихуа, провинция Хунан, Китай
 • Ана Стефановска - логопед в частен център в Куала Лумпур - Малайзия, старши логопед в Бангкок - Тайланд, в момента в Канада

Висши училища:

 • Анелия Цакова Гърбачева, доц. д-р (ПУП) - преподавател по Социална педагогика във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
 • Владимир Георгиев Маринов (СФ) - координатор в Американски университет в България
 • Георги Иванов, проф. д. н. (ФП) - преподавател в Тракийски университет - Стара Загора, ръководител на сектор "Качество и акредитация"
 • Димитър Бойков (ФП) - началник отдел "Учебен" в ПУ "Паисий Хилендарски"
 • Драгомир Генов (ФФ) - преподавател в ПУ"Паисий Хилендарски"
 • Живко Желев (СП) - преподавател в Шуменски университет "Еп. К. Преславски
 • Ицка Дерижан, доц. д-р (ПУП) - преподавател в Бургаски свободен университет
 • Мария Стойчева Сотирова (Ф) - административен асистент на Първия зам.-ректор по академичните дейности в Американския университет в Благоевград
 • Милена Любенова - Институт по фолклор към БАН
 • Миранда Хусни Бело (БФ) - преподавател по български език във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
 • Петър Кацаров, гл. ас. (ФП) - преподавател в Педагогически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Раки Бело, д-р (БФ) - преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • Румен Иванов Стаматов, проф. д.п.н. (ФП) - зЗам.-декан на Педагогически факултет в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (от 2003 г. до 2011 г.)
 • Снежана Георгиева Въчева, доц. д-р (ФП) - преподавател в Шуменски университет "Еп. К. Преславски"
 • Снежана Христова Николова (СП) - преподавател в Шуменски университет "Еп. К. Преславски
 • Проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, Факултет по обществени науки, ръководител на катедра "Български език и литература".

Югозападен университет "Неофит Рилски"

 • Валентин Василев, доц., д-р - зам..- декан на Правно-исторически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"
 • Добринка Георгиева, проф. д-р - Началник-отдел "Международно сътрудничество и конкурси"
 • Николай Марин, доц., д-р - зам..- декан на Правно-исторически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"
 • Траян Попкочев, доц. д-р (ФП) - зам.-ректор "Образователна дейност - бакалавърски програми"

* Публикуваните данни на сайта могат да бъда актуализирани и допълвани. Каним всички, завършили ЮЗУ "Неофит Рилски",  да изпращат информация за кариерното си развитие на тел. +359 73 588 517. или E-mail: career@swu.bg

Последна промяна: 2020-01-30