Уважаеми възпитанико на Югозападния университет,

колега!

Образователната политика в България, като отношение на държавата към училището, вече се базира на идеята за успешната кариера на неговите кадри в реална производствена среда. В този смисъл постиженията на алумните (бившите възпитаници) определят мястото на училището в националния рейтинг, а това определя и участието му в националния бюджет. Затова, уважаеми колега, си позволяваме да Ви помолим за съдействие чрез участие в настоящата анкета, като данните ще са само за "вътрешно" ползване.Моля последвайте този линк: http://esurvey.swu.bg/index.php/137921/lang-bg

Сърдечно благодаря за Вашето разбиране и за участието в опита ни да се представим на национално равнище.

Проф. д. н. Йордан Колев - ръководител на Университетски център за кариерно развитие при Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Последна промяна: 2013-11-20