Задължителен курс по дисциплината "Подготовка и управление на проекти" - на български език.

Обучението ще се осъществи от дистанция чрез платформата "BigBlueButton" както следва:

02.10.2021 г. (събота) от 09:30 ч. до 18:15 ч.

03.10.2021 г. (неделя) от 09:30 ч. до 18:15 ч.

Линк за достъп до платформата: https://bbb.swu.bg/b/iva-qwu-ajk

 

 

A compulsory Project Preparation and Management course for all foreign students who have their PhD studies in English will be held virtually via the "BigBlueButton" platform on the following dates:

Saturday 16/10/21 - 9:30 a.m. to 6:15 p.m.

Sunday 17/10/21 - 9:30 a.m. to 6:15 p.m.

Link to the "BigBlueButton" virtual classroom: https://bbb.swu.bg/b/iva-qwu-ajk

 

 

 

Последна промяна: 2021-09-15