График за провеждане на конкурсните изпити по чужд език за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2021-2022 г.

Изпит по чужд език Дата Зала Начален час
Английски език 12.01.2022 г. 1435 09:00 ч.
Френски език 11.01.2022 г. 1435 10:00 ч.
Руски език 11.01.2022 г. 1469 10:00 ч.
Последна промяна: 2021-12-16