СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КЛОН БЛАГОЕВГРАД

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

Обявяват конкурс за млади учени, за най-добра публикация за  2013 година (периода ноември 2012 - ноември 2013 година). Конкурсът е в три групи:

  • Млади учени (до 30 години)
  • Редовни докторанти
  • Студенти

НАГРАДИ:

ПЪРВА НАГРАДА -120 лв.+едногодишен абонамент на списание "Наука"

ВТОРА НАГРАДА - 80 лв. + едногодишен абонамент на списание "Наука"

ТРЕТА НАГРАДА - 50 лв. + едногодишен абонамент на списание "Наука"

 

Всеки кандидат трябва да представи само по една публикация съпроводена  с кратка творческа биография в стая 107 в Ректората на Виктория Лазарова.

Краен срок за приемане на публикациите - 15.11.2013 година

Критерии за оценка:

  • Авторитет на списанието, в което е публикацията (в чужбина, реферирано, импакт фактор, българско и т.н.)
  • Доклад от конференция (в чужбина, в България -международна или с международно участие, в България - национална)
  • Други

Въпроси може да задавате на адрес: usb.blagoevgrad@gmail.com

Последна промяна: 2017-09-05