Югозападният университет "Неофит Рилски" предлага платен стаж по програма "Еразъм+" на своите студенти от специалностите "Българска народна хореография", "Съвременна хореография", "Изпълнителско изкуство (Народни инструменти или народно пеене)", "Изобразително изкуство", "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "История".

В рамките на програма "Еразъм+" Югозападният университет "Неофит Рилски" си сътрудничи активно с Българското неделно училище "Бачо Киро" в гр. Алкоркон, Мадрид и с Българското неделно училище "Елин Пелин", гр. Парла, Мадрид.

Двете училища поддържат богата гама от извънкласни дейности, свързани с българските народни танци, народното пеене, изобразително изкуство, исторически кръжоци и др. Дейности се провеждат в петък, събота и неделя.

От стажантите се очаква активно включване в извънкласните занимания, които имат за цел да съхранят българските език, култура, традиции, празници и обичаи.

Финансови измерения на стажа, продължителност, период на провеждане, настаняване и свободно време

Всеки одобрен кандидат получава месечен грант в размер на 720 евро. Минималната продължителност на стажа е 60 дни. Учебната година в приемащите институции продължава до м. юни 2019 г., като е предвидено и лятно училище през м. юли.

Приемащите училища предлагат безплатно настаняване в български семейства, оказват съдействие при посрещането и подпомагат цялостно престоя на стажантите си.

Снимков материал и информация за дейностите на училищата може да видите тук -

За информация и въпроси:

Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", каб. 107, Ректорат
e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg тел: 0886 62 79 04

Последна промяна: 2020-06-15