Уважаеми студенти,

Моля, преди да генерирате договора, да се запознаете с Процедурата за прием на договори, която е публикувана в сайта на Кариерния център в секция Студентски практики./

http://career.swu.bg/images/Proekti/Procedura_priem_dogovori.pdf

От екипа на Югозападен университет

Последна промяна: 2020-06-15