Започна приемът на молби за участие в Стажантската програма на Висшия съдебен съвет. В програмата могат да участват студенти от по "Право" от III и IV курс, които са в процес на обучение в момента на кандидатстване и са с непрекъснати студентски права.

Желаещите да се включат в стажантската програма подават следните документи:

  • Молба (свободен текст) с посочен предпочитан период за провеждане на стажа;
  • Автобиография на български език;
  • Декларация, че са съгласни предоставените от тях данни да бъдат обработвани от ВСС в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на стажа;
  • Мотивационно писмо;
  • Уверение от учебното заведение, че към датата на започване на стажа кандидатът е с непрекъснати студентски права.

Стажантската програма цели запознаване на студентите с дейността и функциите на ВСС и с работата на неговата администрация.

Подробности за организацията и провеждането на стажа са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел "Стажантска програма".

Желаещите могат да подадат документи в Деловодството на Висшия съдебен съвет на ул "Екзарх Йосиф" №12 или по електронен път на pkp@vss.justice.bg до 01.03.2019 г.

Последна промяна: 2020-06-15