Академичната справка е официален документ, който отразява резултатите от обучението на студента на всеки негов етап. Тя се използва за осъществяване на академична мобилност на студентите: при прекъсване, при обучение в друго висше училище или в чужбина, при смяна на специалност, факултет или висше училище, а също така при признаване на периоди на обучение.

Академичната справка се издава на действащи, прекъснали, отстранени или завършили студенти, след заявено от тях желание за това, с подаване на заявление при инспектора "Студентско състояние". За действащи и прекъснали студенти, издаването на академична справка е безплатно. Отстранени или завършили студенти заплащат административна такса, определена със заповед на ректора № 1536/17.09.2010 г.

Последна промяна: 2019-05-20