За разрешение за преместване в друго висше училище студентът подава заявление до ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" чрез декана на факултета.

След разрешението на ректора за преместването в друго висше училище се заплаща административна такса в размер на 200.00 лв.

След положително решение на ректора на приемащия университет студентът се отписва от ЮЗУ "Неофит Рилски" и му се връчва заповед за отписване.

Заявлението се подава в канцеларията на факултета.

Срок за подаване на документи: до 20 септември 2021 г.

Последна промяна: 2021-05-26