Записването се извършва групово от отговорника на групата или по изключение индивидуално от студента със студентска книжка.

Достатъчно условие за записване на втори /летен/ семестър е заверен зимен семестър на същата учебна година и заплатена съответна семестриална такса в съответните срокове за записване:

  • за задочно обучение - до края на очните занятия за всеки семестър;
  • за редовно обучение - до 15 дни след началото на учебните занятия за всеки семестър.
Последна промяна: 2016-12-05