Отстраняването на студентите от Университета се налага в следните случаи:

  1. При установена документална измама студентът се отстранява за една година, а при по-тежки случаи - окончателно без право да бъде възстановен.
  2. При повторно последователно прекъсване за не заверен семестър или по слаб успех, или за неплатена такса.

Отстраняването става със заповед на ректора и се счита в сила от началото на настоящата учебна година, независимо от датата на издаване на заповедта.

Последна промяна: 2016-03-18