Записването на студенти в горен курс се извършва при инспектор "Студентско състояние" чрез отговорника на групата (по изключение индивидуално от студента).

Условия за записване в по-горен курс са:

 1. Изпълнени задължения по всяка учебна дисциплина.
 2. Положени достатъчен брой семестриални изпити от предходната година (съобразно решенията на съответните факултетни съвети).
 3. Заплатена семестриална такса в определените срокове:
  • за задочно обучение - до края на очните занятия за всеки семестър;
  • за редовно обучение - до 15 дни след началото на учебните занятия за всеки семестър;

Необходими документи за записване:

 1. Квитанция за платена семестриална такса;
 2. Декларация за здравно осигуряване (за студенти от редовна форма на обучение);
 3. Именник;
 4. Студентска книжка.

Студенти, които не са се записали в определените срокове, прекъсват обучението си за една учебна година.

Последна промяна: 2016-12-05