Уважаеми студенти,

Във връзка с въведеното извънредно положение настъпиха промени относно приключване на учебната 2019/2020 г.

Информираме Ви, че изпитът по задължителната и избираема дисциплина "Спорт" ще се проведе онлайн чрез електронната платформа "Блекборд" https://dlearning.swu.bg/.

Всеки студент избира и попълва теста на съответната дисциплина "Спорт" - обща спорта подготовкатенис на масаволейболфитнесфутболнародни хора и танци, на която е записан.

Тестът ще бъде активен от 09:00 ч. до 17:00 ч. само в деня на изпита - 8 юни 2020 г., 15 юни 2020 г., 22 юни 2020 г., 29 юни 2020 г., 30 юни 2020 г. и 1 юли 2020 г. (по избор на студента). Оценяването ще се осъществява на база попълнен онлайн тест.

Студентите освободени от ЗИД " Спорт" - зимен и летен семестър, трябва да изпратят сканирана епикриза от съответния лекуващ лекар, удостоверяваща наличието на заболяване, на имейл: nimago@swu.bg.

Последна промяна: 2020-07-07