Държавна изпитна сесия /поправителна/ за учебната 2020/2021 г. за студентите от Факултета по изкуствата, дипломиращи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

 

I. Специалности в катедра "Културология", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломни работи на 17.02.20 22 г. от 09.30 ч., УК 1.

II. Специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", ОКС "Бакалавър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит на 14.02.2022 г. от 09.30 ч. , УК 1.
 • Държавен устен изпит на 16.02.2022 г. от 09.30 ч., УК 1.
 • Защита на дипломни работи на 16.02.2022 г. от 09.30 ч., УК 1.

 

 

III. Специалност "Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства", ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломни работи на 17.02 .2022 г. от 13.30 ч., УК 1.

IV. Специалност "Мода", ОКС "Бакалавър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 15.02 .2022 г. от 09.30 ч. , УК 1.

 

V. Специалност "Графичен и рекламен дизайн в модата", ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 18.02 .2022 г. от 13.30 ч. , УК 1.

 

 

VI. Специалности "Българска народна хореография" и "Съвременна хореография", ОКС "Бакалавър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 24.02.202 2 г. от 10.00 ч., УК 1.

VII. Специалности "Хореографска режисура" и "Теория и критика на хореографското изкуство, ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 24.02.202 2 г. от 10.00 ч., УК 1.

 

VIII. Специалност "Филмова и ТВ режисура", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 15.02.20 22 г. от 11.30 ч., Видеозала, УК 4.

IX. Специалност "Филмово и ТВ операторство" ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 15.02.2022 г. от 10.00 ч., Видеозала, УК 4.

X. Специалност "Филмов и ТВ монтаж", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 15.02.20 22 г. от 13.30 ч., Видеозала, УК 4.

XI. Специалност "Педагогика на музикалното изкуство", ОКС "Бакалавър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 24.02.202 2 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

 

XII. Специалност "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), ОКС "Бакалавър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 24.02.202 2 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

-

XIII. Специалност "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)", ОКС "Бакалавър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Устен държавен изпит или защита на дипломна работа на 24.02.20 22 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

 

XIV. Специалност "Електронни технологии в музиката", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 24.02.202 2 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

 

XV. Специалност "Музикално възпитание и обучение", ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 24.02.202 2 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

 

XVI. Специалност "Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации",  ОКС "Магистър"

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 24.02.202 2 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

 

 

Последна промяна: 2021-12-14