Дати за държавни изпити на студентите от Техническия факултет за предварителна, редовна и поправителна изпитна сесия за учебната 2020/2021 г.:

І. За специалност "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" -  ОКС "Бакалавър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 13.07.2021 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 13.07.2021 г., 10.00 ч., зала 4304
 • Държавен практико-приложен изпит

-          22.06.2021 г., 9.00 ч., зала 4306

-          24.06.2021 г., 9.00 ч., зала 4306

-          15.07.2021 г., 9.00 ч., зала 4306

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 14.09.2021 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 14.09.2021 г., 10.00 ч., зала 4304

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 24.02.2022 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 24.02.2022 г., 10.00 ч., зала 4304

 

ІІ. За специализанти по допълнителна квалификация "Учител по технологии и предприемачество" и "Учител по професионална подготовка":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практико-приложен изпит

-          22.06.2021 г., 9.00 ч., зала 4306

-          24.06.2021 г., 9.00 ч., зала 4306

-          15.07.2021 г., 9.00 ч., зала 4306

 

ІІІ. За специалност "Кариерно развитие и предприемачество", ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 13.07.2021 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 13.07.2021 г., 10.00 ч., зала 4304

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 14.09.2021 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 14.09.2021 г., 10.00 ч., зала 4304

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 24.02.2022 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 24.02.2022 г., 10.00 ч., зала 4304

 

ІV. За специалност "Компютърни системи и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит - 20.07.2021 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 20.07.2021 г., 9.30 ч., зала 1602

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит - 23.09.2021 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 23.09.2021 г., 9.30 ч., зала 1602

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит - 15.02.2022 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 15.02.2022 г., 9.30 ч., зала 1602

 

V. За специалност "Комуникационна техника и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 21.07.2021 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 21.07.2021 г., 9.30 ч., зала 1602

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 24.09.2021 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 24.09.2021 г., 9.30 ч., зала 1602

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 16.02.2022 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 16.02.2022 г., 9.30 ч., зала 1602

 

VІ. За специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 16.07.2021 г., от  9.30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа - 16.07.2021 г., от 10.30 ч., зала 1611

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 17.09.2021 г., от 9.30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа - 17.09.2021 г., от 10.30 ч., зала 1611

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 25.02.2022 г., от 9.30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа - 25.02.2022 г., от 10.30 ч., зала 1611

 

VІІ. За специалност "Електроника", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 16.07.2021 г., от 10.00 ч., зала 1610
 • Защита на дипломна работа - 16.07.2021  г., от 14.00 ч., 1610

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 15.09.2021 г., от 10.00 ч., зала 1610
 • Защита на дипломна работа - 15.09.2021 г. от 14.00 ч., 1610

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 09.02.2022 г., от 10.00 ч., зала 1610
 • Защита на дипломна работа - 09.02.2022 г. от 14.00 ч., 1610

 

VІІІ. За специалност "Инженерна безопасност", ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 16.07.2021 г., от 10.30 ч., зала 1611

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 17.09.2020 г., от 10.30 ч., зала 1611

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 25.02.2022 г., от 10.30 ч., зала 1611

ІХ. За специалност "Автотехническа експертиза", ОКС "Магистър":

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 16.07.2021 г., от 10.30 ч., зала 1611

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 17.09.2021 г., от 10.30 ч., зала 1611

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа - 25.02.2022 г., от 10.30 ч., зала 1611

Последна промяна: 2021-06-07