Професионално направление 3.4. Социални дейности

 

Месец септември, 2021 година

ОКС "Бакалавър"

 1. Държавен практически изпит  - 15 септември 2021 г., 9.00 ч.
 2. Писмен държавен изпит - 16 септември 2021 г., 9.00 ч.
 3. Защита на дипломни работи - 16 септември 2021 г, 9.30 ч.
 4. Устен държавен изпит - 17 септември 20201 г., 9.00 ч.

ОКС "Магистър"

 1. Писмен държавен изпит - 16 септември 2021 г., 9.00 ч.
 2. Защита на дипломни работи - 16 септември 2021 г, 9.30 ч.
 3. Устен държавен изпит - 17 септември 2021 г., 9.00 ч.

 

Месец февруари, 2022 година

ОКС "Бакалавър"

 1. Държавен практически изпит  - 7 февруари 2022 г., 9.00 ч.
 2. Писмен държавен изпит - 8 февруари 2022 г., 9.00 ч.
 3. Защита на дипломни работи - 8 февруари 2022 г, 9.30 ч.
 4. Устен държавен изпит - 9 февруари 2022 г., 9.00 ч.

ОКС "Магистър"

 1. Писмен държавен изпит - 8 февруари 2022 г., 9.00 ч.
 2. Защита на дипломни работи - 8 февруари 2022 г, 9.30 ч.
 3. Устен държавен изпит - 9 февруари 2022 г., 9.00 ч.

 

Специалност "Медицинска сестра"

 1. Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специални сестрински грижи
 • 20.09.2021 г., 8.30 ч., УК 9, теоретична част
 • 21.09.2021 г., 8.30 ч.,  УК 9, практическа част
 1. Вътрешни болести и Фармакология - сестрински дейности и грижи - 15.09.2021 г., 8.30 ч., УК 9
 2. Хирургия и анестезиология, реанимация и интензивни грижи - сестрински дейности и грижи - 16.09.2021 г., 8.30 ч., УК 9

Специалност "Акушерка"

 1. Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните акушерски грижи
 • 20.09.2021 г., 8.30 ч., УК 9, теоретична част
 • 21.09.2021 г., 8.30 ч., УК 9, практическа част
 1. Акушерство и гинекология - акушерски дейности и грижи - 14.09.2021 г., 8.30 ч., УК 9

Забележка:

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит, трябва да бъдат пред залата един час преди посочения час за писмен изпит при спазване на епидемиологичните мерки и да носят със себе си студентски книжки и химикали пишещи в синьо.

 

Предварителна изпитна сесия, специалност "Спорт", ОКС "Бакалавър":

Държавен практически изпит по вид спорт:

Баскетбол - 15.06.2021 г., 08:30 ч.
Таекуондо - 15.06.2021 г., 19:30 ч.
Волейбол - 16.06.2021 г., 20:00 ч
Футбол - 17.06.2021 г., 18.06.2021 г., 17:00 ч.
Тенис - 16.06.2020 г., 16:00 ч.

Държавен теоретичен изпит - 14.07.2021 г., 08:00 ч., Спортен комплекс
Защита на дипломни работи - 14.07.2021 г., 09:00 ч., Спортен комплекс

Предварителна изпитна сесия, "Спортен мениджмънт и маркетинг", ОКС "Магистър":

Държавен теоретичен изпит - 13.07.2021 г., 08:00 ч., Спортен комплекс

Редовна изпитна сесия, специалност "Спорт", ОКС "Бакалавър":

Държавен практически изпит по вид спорт:

Баскетбол - 13.09.2021 г., 08:30 ч.
Таекуондо - 14.09.2021 г., 19:30 ч.
Волейбол - 15.09.2021 г., 20:00 ч
Футбол - 16.09.2021 г., 17:00 ч.
Тенис - 17.09.2020 г., 16:00 ч.

Държавен теоретичен изпит - 23.09.2021 г., 08:00 ч., Спортен комплекс
Защита на дипломни работи - 23.09.2021 г., 09:00 ч., Спортен комплекс

Редовна изпитна сесия, "Спортен мениджмънт и маркетинг", ОКС "Магистър":

Държавен теоретичен изпит - 21.09.2021 г., 08:00 ч., Спортен комплекс

Поправителна изпитна сесия, специалност "Спорт", ОКС "Бакалавър":

Държавен практически изпит по вид спорт:

Баскетбол - 07.02.2022 г., 08:30 ч.
Таекуондо - 08.02.2022 г., 19:30 ч.
Волейбол - 09.02.2022 г., 20:00 ч
Футбол - 10.02.2022 г., 17:00 ч.
Тенис - 11.02.2022 г., 16:00 ч.

Държавен теоретичен изпит - 15.02.2022 г., 08:00 ч., Спортен комплекс
Защита на дипломни работи - 15.02.2022 г., 09:00 ч., Спортен комплекс

Поправителна изпитна сесия, "Спортен мениджмънт и маркетинг", ОКС "Магистър":

Държавен теоретичен изпит - 16.02.2022 г., 08:00 ч., Спортен комплекс

 

Предварителна изпитна сесия, специалност "Кинезитерапия", ОКС "Бакалавър":

Държавен практически изпит - 12.07.2021 г., 08:30 ч., МБАЛ- гр. Благоевград
Държавен теоретичен изпит - 13.07.2021 г., 09:00 ч., УК-8, зала 113

Предварителна изпитна сесия, "Кинезиология" и "Спортна кинезиология", ОКС "Магистър":

Държавен теоретичен изпит - 13.07.2021 г., 10:00 ч., УК-8, зала 111
Защита на дипломни работи - 13.07.2021 г., 10:00 ч., УК-8, зала 109

Редовна изпитна сесия, специалност "Кинезитерапия", ОКС "Бакалавър":

Държавен практически изпит - 21.09.2021 г./ 23.09.2021 г., 08:30 ч., МБАЛ- гр. Благоевград
Държавен теоретичен изпит - 24.09.2021 г., 09:00 ч., УК-8, зала 113

Редовна изпитна сесия, "Кинезиология" и "Спортна кинезиология", ОКС "Магистър":

Държавен теоретичен изпит - 24.09.2021 г., 10:00 ч., УК-8, зала 111
Защита на дипломни работи - 24.09.2021 г., 10:00 ч., УК-8, зала 109

 

 

Поправителна изпитна сесия, специалност "Кинезитерапия", ОКС "Бакалавър":

Държавен практически изпит - 07.02.2022 г., 08:30 ч., МБАЛ- гр. Благоевград
Държавен теоретичен изпит - 08.02.2022 г., 09:00 ч., УК-8, зала 113


Поправителна изпитна сесия, "Кинезиология" и "Спортна кинезиология", ОКС "Магистър":

Държавен теоретичен изпит - 08.02.2022 г., 10:00 ч., УК-8, зала 111
Защита на дипломни работи - 08.02.2022 г., 10:00 ч., УК-8, зала 109

 

Специалност "Логопедия", ОКС "Бакалавър" и "Магистър"

Предварителна изпитна сесия

1. Държавен теоретичен изпит - 12.07.2021 г., 09.30 ч.

2. Защита на дипломни работи - 12.07.2021 г., 10.00 ч.

 

Редовна изпитна сесия

1. Държавен теоретичен изпит - 23.09.2021 г., 09.30 ч.

2. Защита на дипломни работи - 23.09.2021 г., 10.00 ч.

 

Поправителна изпитна сесия

1. Държавен теоретичен изпит - 07.02.2022 г., 09.30 ч.

2. Защита на дипломни работи - 07.02.2022 г., 10.00 ч.

Последна промяна: 2021-08-25