Конспектите се разглеждат и се одобряват на съответните катедрени съвети, организирани по факултети.

Последна промяна: 2015-02-09