За допълнителна информация за специалностите във Факултета по педагогика се свържете с Ася Цветкова на имейл atsvetkova@swu.bg.

За повече информация за специалност 'Физическо възпитание и спорт' се свържете с доц. д-р Валери Цветков, имайл: valeric@mail.bg

Последна промяна: 2014-06-04