Отговорник за обезпечаването на качеството на административното и образователно обслужване на чуждестранните студенти във Философски факултет:

гл. ас. д-р Петрана Стойкова

Последна промяна: 2015-12-17