Оценки на докторанти от задължителния курс по дисциплината "Подготовка и управление на проекти" (2020 г.):

 

 1. Алекс Муса Мекльов /ТФ/ - Много добър 5
 2. Александра Даниелова Димитрова /ФсФ/ - Отличен 6
 3. Александра Иванова Ильова /ПИФ/ - Отличен 6
 4. Алиша Съботинова Павлова /ФП/ - Отличен 6
 5. Анна Валентинова Ризова /ФИ/ - Много добър 5
 6. Боряна Емилова Николова-Христакова /ФсФ/ - Отличен 6
 7. Ваньо Любенов Костов /ТФ/ - Отличен 6
 8. Ваня Илкова Желязкова /ПИФ/ - Отличен 6
 9. Вари Георгиев Бельов /ПИФ/ - Отличен 6
 10. Василка Живкова Бранкова /ФлФ/ - Много добър 5
 11. Вероника Ангелова Алипасалис-Табачка /ФлФ/ - Много добър 5
 12. Весела Бойкова Цекина /ФсФ/ - Добър 4
 13. Виолета Иванова Петкова /ФОЗЗГС/ - Много добър 5
 14. Виолина Владимир Петрова /ПИФ/ - Отличен 6
 15. Галина Георгиева Гълъбова /ПИФ/ - Отличен 6
 16. Георги Юлиянов Иванов /ФП/ - Отличен 6
 17. Данаила Христова Маникатова /ФП/ - Много добър 5
 18. Даниела Костадинова Миланова /ФсФ/ - Много добър 5
 19. Даниела Димитрова Атанасова /ПИФ/ - Много добър 5
 20. Десислава Венциславова Енчева-Иванова /ФОЗЗГС/ - Отличен 6
 21. Джорджия Красимирова Папучарова /ПИФ/ - Много добър 5
 22. Джулия Ромеова Йорданова /ФИ/ - Много добър 5
 23. Димитър Александров Огнянски /ПИФ/ - Отличен 6
 24. Добрина Иванова Богданова /ФлФ/ - Отличен 6
 25. Елена Григорова Димитрова /ФП/ - Отличен 6
 26. Емилия Любомирова Златкова /ПИФ/ - Много добър 5
 27. Илиана Страхилова Фончева /ФсФ/ - Отличен 6
 28. Ина Младенова Шкодрова /ПИФ/ - Много добър 5
 29. Йоана Ивова Петрова /ПИФ/ - Отличен 6
 30. Йордан Стоянов Цветанов /ФП/ - Много добър 5
 31. Красимир Радоев Митрев /ТФ/ - Отличен 6
 32. Криста Методиева Механджийска /ПМФ/ - Отличен 6
 33. Кристиян Николаев Стойчев /ФОЗЗГС/ - Много добър 5
 34. Лилия Атанасова Бояджиева /ФП/ - Отличен 6
 35. Любов Здравкова Ранова /ФсФ/ - Много добър 5
 36. Малина Дечкова Баракова /ПИФ/ - Много добър 5
 37. Маргарита Стефанова Таушанова /ТФ/ - Отличен 6
 38. Мариана Ангелова Славова /ПИФ/ - Много добър 5
 39. Мариела Василева Богданова /СтФ/ - Много добър 5
 40. Марин Георгиев Маринов /ФИ/ - Много добър 5
 41. Мария Кирилова Чолакова /ФлФ/ - Много добър 5
 42. Методи Крумов Крумов /ПИФ/ - Отличен 5,50
 43. Миглена Антонова Лунголова /ФсФ/ - Много добър 5
 44. Мирослав Митков Маджаров /ПИФ/ - Отличен 6
 45. Николай Кирилов Витанов /ПМФ/ - Много добър 5
 46. Пламен Цанков Русев /ПИФ/ - Отличен 6
 47. Радостина Емилова Юлева-Чучулайна /СтФ/ - Отличен 6
 48. Румен Петров Багалев /ТФ/ - Отличен 6
 49. Румяна Делчева Тодорова-Донева /ПИФ/ - Много добър 5
 50. Симана Здравкова Марковска /СтФ/ - Отличен 6
 51. Станимир Демирев Демирев /ФИ/ - Много добър 5
 52. Стефан Титков Иванов /ПИФ/ - Отличен 6
 53. Стоян Величков Ников /ФИ/ - Отличен 6
 54. Таня Георгиева Радева-Лазарова /ФИ/ - Отличен 6
 55. Христина Кирилова Недялкова /ФсФ/ - Отличен 6
 56. Христина Николова Манова /ПИФ/ - Много добър 5
 57. Христина Юриева Шекерлийска-Въчкова /ПМФ/ - Много добър 5
 58. Цветелина Сашкова Йорданова /ФИ/ - Много добър 5
 59. Цвятко Георгиев Стоилов /ФИ/ - Добър 4
 60. Явор Симеонов Симов /ПИФ/ - Много добър 5
 61. Явора Стефанова Опрова /ФсФ/ - Много добър 5
 62. Милка Иванова Николова /ПИФ/ - Отличен 6
 63. Станислав Павлов Павлов /ПИФ/ - Много добър 5
 64. Цветана Красимирова Гигова /ФИ/ - Отличен 6
 65. Атанас Сашов Бръндев /ПИФ/ - Отличен 6
 66. Тодор Борисов Тодоров /ФСФ/ - Отличен 6
 67. Ваня Бориславова Пецанова /ПИФ/ - Отличен 6
 68. Анелия Василева Станоева /ТФ/ - Отличен 6
 69. Стилиян Стилиянов Раковски /ФСФ/ - Отличен 6
 70. Емил Василев Ботушаров /ТФ/ - Отличен 6
 71. Александра Александрова Атанасова /ФСФ/ - Много добър 5
 72. Христина Георгиева Вълчанова /ПИФ/ - Отличен 6
 73. Николай Грозев Господинов /ФП/ - Отличен 6
 74. Галина Миткова Манахилова /СТФ/ - Отличен 6
 75. Кирил Тодоров  Проданов /ФИ/ - Много добър 5
 76. Николай Лъчезаров Христов /ТФ/ - Отличен 6
Последна промяна: 2020-10-27