Оценки на докторанти от задължителния курс по дисциплината "Подготовка и управление на проекти" (2020 г.):

 1. Адиле Шачири /ФОЗЗГС/ - Отличен 6
 2. Християна Агянниду /ФП/ - Добър 4
 3. Диалекти Карели /ФсФ/ - Много добър 5
 4. Сахар Самхун /ФОЗЗГС/ - Отличен 6
 5. Море Рача /ФИ/ - Добър 4
 6. Елона Тола /ПИФ/ - Добър 4
 7. Евангелия Ниару /ФсФ/ - Много добър 5
 8. Атанасия Леонти /СтФ/ - Много добър 5
 9. Фотини Илиаду /ФсФ/ - Отличен 6
 10. Джи Юнг Парк /ПМФ/ - Отличен 6
 11. Николета Дека /СтФ/ - Добър 4
 12. Евстратия Колиу /ФсФ/ - Добър 4
 13. Даниел Галили /ФсФ/ - Отличен 6
 14. Кириаки Димитриос Белиду /ФСФ/ - Много добър 5
 15. Фотиос Георгиос Тарарас /ФСФ/ - Много добър 5
Последна промяна: 2020-11-17