На 10 септември 2021 г. от 10:00 ч. в Спортния комплекс на Югозападния университет "Неофит Рилски" ще се проведе допълнителен изпит за попълване на свободните места за специалност "Спорт". Документи за явяване на практическия изпит по вид спорт се приемат в зала 1102А (Учебен корпус №1) от 25 август 2021 г. до 9 септември 2021 г.

 

На 15 септември 2021 г. от 09:30 ч. във Факултета по изкуствата ще се проведат практически изпити за попълване на незаетите места за специалностите "Филмово и телевизионно операторство", "Филмов и телевизионен монтаж", "Филмова и телевизионна режисура", "Актьорско майсторство", "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)", "Изпълнителско изкуство - поп и джаз", "Електронни технологии в музиката", "Педагогика на музикалното изкуство", "Мода".

Срокът за подаване на заявления за изпит е до 14 септември 2021 г. на място в Учебен корпус І, ет. 1, зала 1102 А.
Телефони за допълнителна информация: доц. д-р Клавдия Камбурова - 0879570864, Вяра Дюлгерова - 0893459217.

 

На 8 септември 2021 г. от 10:00 ч. в Спортния комплекс на Югозападния университет "Неофит Рилски" ще се проведе допълнителен изпит за попълване на свободните места за специалност "Физическо възпитание и спорт".
Документи за явяване на практически комплексен изпит по физическа подготовка ще се приемат в зала 1102А (Учебен корпус №1) от 1 септември 2021 г. до 7 септември 2021 г.

Последна промяна: 2021-09-08