Необходими документи за участие в класиране:

1. Комплект документи за кандидатстване (по образец).

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

3. Декларация /по образец на плик-заявление/, че кандидатът към момента не се обучава по специалност, субсидирана от държавата, в ЮЗУ "Неофит Рилски" или друго висше училище.

4. Декларация /по образец на плик-заявление/ от лица, загубили студентски права, кандидатстващи на общо основание по същата специалност, по която са се обучавали.

Декларациите не се попълват от:

- кандидатстващите само за платена форма на обучение

- завършващите средно образование през 2021 г.

5. За кандидат-студенти, които са подали невярна или са укрили информация, се прилагат разпоредбите на чл. 42 от Правилника за прием на студенти.

7. За завършилите средно образование в чужбина - удостоверение за признато завършено средно образование, издадено от МОН или от регионалните управления по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки.

8. Удостоверения и/или сертификати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художествено-творчески и спортни прояви.

9. За специалностите "Педагогика на музикалното изкуство" и "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението музикалния инструмент, с който кандидатстват, а за специалност "Спорт" вида на спорта.

 

Срокове за подаване на документи за участие в класирането:

За участие в класирането кандидат-студентите задължително подават посочените по-горе документи в срок от 14 юни до 5 юли 2021 г в зала 1102А, етаж І на Учебен корпус № 1, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Подаването на документи на място се извършва в делничните дни от 08:00 ч. до 17:00 ч., в събота и неделя от 09:00 ч. до 15:00 ч.

Онлайн документи се подават в срок от 14 юни до 1 юли 2021 г.

Документи в срок от 14 юни до 4 юли 2021 г. се приемат и в бюрата извън Благоевград, като информация за работното им време се дава на място от тях.

Последна промяна: 2021-06-14